Van vmbo naar mbo is koninklijke route

Er zijn grote verschillen tussen de vmbo-scholen als het gaat om de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Op sommige scholen stroomt de helft van de leerlingen door naar de havo, terwijl op andere scholen die doorstroom bijna niet voorkomt.

Op basis van de website Scholen op de kaart heeft de NOS onderzocht hoe het zit met de doorstroom van vmbo-leerlingen naar het vervolgonderwijs. De overgrote meerderheid van de leerlingen stroomt door naar het mbo. Daarnaast stroom ruim 15% van de leerlingen door naar de havo. Tussen de scholen zijn echter grote verschillen. Op sommige vmbo-scholen stroomt bijna de helft van de leerlingen door naar de havo, terwijl op andere scholen die doorstroom nul is.

Geen mindere keuze
Uit de berichtgeving van de NOS zou kunnen worden afgeleid dat doorstroom naar de havo te verkiezen is boven die naar het mbo. Paul Rosenmöller van de VO Raad waarschuwt voor dat beeld. ‘Het vmbo is in de eerste plaats een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs’, aldus Rosenmöller. ‘Voorkomen moet worden dat het beeld ontstaat dat de havo voor vmbo’ers de koninklijke route is en het mbo de mindere keuze.’

Vakmensen
Ton Heerts van de MBO Raad is blij met de reactie van zijn collega. Eerder deze week pleitte hij er zelf voor om meer jongeren voor het mbo te laten kiezen. Vanwege de explosieve groei van de economie is er grote vraag naar vakmensen in onder andere de zorg, de techniek en de bouw. Volgens Heerts dreigt het ideaal van gelijke kansen door te slaan naar ‘iedereen een hbo-diploma of hoger’. Volgens Heerts is het mbo echter ‘de kern van onze arbeidsmarkt en samenleving.’

Doorstroomrecht
Eerder dit jaar sprak de Tweede Kamer zich uit voor een doorstroomrecht voor vmbo-leerlingen die naar de havo willen. In antwoorden op Kamervragen liet Slob weten dat deze wet in voorbereiding is. Vanuit het onderwijs – mbo en vo – is echter veel kritiek op dit doorstroomrecht.

Lees ook: ‘Laat vmbo’er gewoon naar het mbo gaan’