Vanaf 2021: scholingsbudget voor iedereen

Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op een individueel scholingsbudget van maximaal 2.000 euro per jaar. Met zo’n budget kunnen mensen hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Bijvoorbeeld door een mbo-opleiding te volgen.

Vanaf 2021 wil het Kabinet jaarlijks een bedrag van 200 miljoen euro beschikbaar stellen voor de STAP-regeling. STAP is een afkorting van STimulering ArbeidsmarktPositie. Het is de bedoeling dat iedereen die ‘een relatie heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt’ gebruik kan gaan maken van de regeling, zowel werkzoekenden als werkenden. De regeling moet een boost geven aan het leven lang ontwikkelen.

Scholingsaftrek

De komst van een individueel scholingsbudget was al aangekondigd in het Regeerakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu dat het niet lukt de regeling al in 2020 in te voeren. De huidige aftrek van scholingsuitgaven blijft daarom in 2020 nog bestaan. Zodra de STAP-regeling wordt ingevoerd, wordt de scholingsaftrek afgeschaft.

Erkend diploma

Het is de bedoeling dat de uitvoering van de scholingsregeling in handen komt van het UWV. Als voorwaarde zal gelden dat de scholing wordt ingezet voor het behalen van een erkend diploma of certificaat. De gebruiker kan in principe zelf bepalen waar hij de opleiding volgt, bij een publieke of bij een private opleider. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het bedrag rechtstreeks overgemaakt naar de instelling die het onderwijs verzorgt.

Adviesgesprek

Wie een opleiding wil gaan volgen kan een adviesgesprek aanvragen. De komende maanden wordt verder uitgewerkt hoe een en ander moet gaan functioneren. Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt van recente studies naar belemmeringen voor leven lang ontwikkelen. Er wordt ook nog gewerkt aan een digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden. In februari is Gijs de Vries aangesteld als verkenner voor de haalbaarheid van zo’n overzicht. Een lastig punt hierbij is dat het aantal scholingsmogelijkheden (publiek en privaat) zeer uitgebreid is.

Lees hier de brief van minister Koolmees

Lees ook: Tweede Kamer wil meer tempo bij leven lang leren