Vanaf 25 september: mondkapje niet meer nodig op school

Met ingang van maandag 25 september vervalt de plicht voor studenten en docenten om op school mondkapjes buiten de lessen om te dragen. Ook de maximale groepsgrootte van 75 studenten vervalt dan.

Dat kondigde gisteren minister-president Mark Rutte en corona-minister Hugo de Jonge aan. Het onderwijs op de mbo-scholen kan hierdoor vanaf 25 september nagenoeg zonder beperkingen plaatsvinden. Uiteraard blijven wel de basisregels rond hygiëne gelden. Het gaat dan bijvoorbeeld om veelvuldig de handen wassen en bij klachten testen. Verder worden scholen geacht te zorgen voor zo goed mogelijke ventilatie binnen de schoolgebouwen.

Goed uitgepakt

De keuze van het kabinet om de 1,5 meter afstandsregel al op 30 augustus op mbo-scholen te laten vervallen is daarmee goed uitgepakt. Het mbo en het hoger onderwijs mochten al eerder dan de rest van de samenleving de afstandsregel loslaten, om zo studenten een goede start te geven in het nieuwe schooljaar. Om de risico’s van deze versoepeling te beperken, waren enkele aanvullende maatregelen van kracht. Het gaat dan in het bijzonder om de mondkapjesplicht en de maximale groepsgrootte van 75 studenten. Beide maatregelen worden nu vanaf 25 september losgelaten.

Fysiek

De mogelijkheden voor ‘normaal’, fysiek onderwijs zijn vanaf 25 september dus verder vergroot. Het onderwijs kan, zo hoopt het ministerie, min of meer weer plaatsvinden zoals dat voor pandemie gebeurde. Zoals bekend houdt een groot aantal mbo-scholen de mogelijkheid open om naast het fysieke onderwijs ook voor een beperkt aantal vakken door te gaan met online onderwijs.

Lees ook: Mbo en hoger onderwijs mogen 1,5 meter vervroegd loslaten