Veel belangstelling voor cross-over kwalificaties

De cross-over kwalificaties die sinds enkele jaren mogelijk zijn, mogen zich in een ruime belangstelling verheugen. Steeds meer scholen maken gebruik van de combinatie-opleidingen.

Het experiment cross-over kwalificaties is in schooljaar 2017-2018 van start gegaan. De combinatie-opleidingen zijn bedoeld om scholen de mogelijkheid te geven snel in te spelen op opkomende beroepen. Het experiment lijkt in een behoefte te voorzien: in de eerste twee schooljaren hebben scholen met 24 combinaties kunnen werken. Dit aantal is inmiddels gegroeid tot meer dan 50. Populaire sectoren zijn onder andere zorg, techniek en ICT.

Arbeidsmarkt

Volgens een tussentijdse evaluatie heeft de grote belangstelling vooral te maken met de vraag op de arbeidsmarkt. Er ontstaan immers steeds meer cross-sectorale beroepen. De arbeidsmarktrelevantie van cross-over kwalificaties is dan ook sterk. Dat blijkt onder andere uit de nauwe betrokkenheid van bedrijven bij de ontwikkeling en uitvoering van de kwalificaties. Dankzij de mogelijkheid om zelf de cross-over opleidingen te ontwikkelen, kunnen scholen snel reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook studenten lijken tevreden over de opleidingen.

Lappendeken

Volgens de evaluatie beschikken de mbo-scholen op dit moment over meerdere ‘responsiviteitstools’. Het gaat dan naast de cross-over kwalificatie ook om de keuzedelen, het experiment ‘ruimte voor de regio’ en het experiment gecombineerde leerweg BOL/BBL. De keerzijde van al deze opties is dat de kwalificatiestructuur ingewikkelder, onduidelijker en onoverzichtelijker wordt en op een lappendeken begint te lijken. ‘Is de huidige kwalificatiestructuur nog voldoende passend?’, zo vragen de onderzoekers zich af. Zij pleiten dan ook voor een modernisering van de – nog niet zo lang geleden herziene – kwalificatiestructuur.

Lees hier het rapport Evaluatie experiment ‘cross-over kwalificaties’

Lees ook: Strikte voorwaarden bij cross-over kwalificaties