Docenten bezorgd over nieuwe rekeneisen mbo

Drie kwart van de rekendocenten maakt zich zorgen over de nieuwe rekeneisen die vanaf komend studiejaar gelden in het mbo. Dit blijkt uit een onderzoek onder rekendocenten.

Vanaf volgend schooljaar tellen de rekenexamens – eindelijk – mee in de zak-slaagregeling voor het mbo-diploma. Naar aanleiding daarvan heeft bureau ICE onderzoek laten doen naar de opvattingen van rekendocenten over de nieuwe rekeneisen. Uit het onderzoek, waaraan zo’n 165 docenten deelnamen, blijkt dat veel docenten vrezen dat zwakkere studenten gaan stranden op rekenen. Docenten hebben daarom behoefte aan instrumenten om de ontwikkeling van de student goed te kunnen volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een goede nulmeting en om de mogelijkheid om studenten op maat te laten oefenen.

Context

Het is de bedoeling van de nieuwe rekeneisen dat deze meer aansluiten op de belevingswereld van de studenten en het beroep dat zij leren. Docenten hebben volgens het onderzoek daarom behoefte aan beroepsgerichte toetsen en examens. Ook vinden docenten het van belang dat studenten bij het toetsen punten krijgen voor tussenantwoorden. Op die manier wordt voorkomen dat één vergissing direct tot een foute opdracht leidt.

Extra werk

Daarnaast zijn rekendocenten bezorgd om het extra werk dat de nieuwe rekeneisen voor henzelf meebrengt. Zo verwachten ze, volgens het onderzoek, meer tijd kwijt te zijn met het nakijken van examens.

Gerustgesteld

In de maand maart heeft de Coöperatie Rekenexamens mbo, die in opdracht van de mbo-scholen examens maakt, uitgebreid getest met de nieuwe examens. De resultaten hiervan zijn wisselend, zo is te lezen. Tegelijkertijd laten docenten weten vertrouwen hebben in de nieuwe rekeneisen. ‘Door de goede voorbereidingen zijn docenten gerustgesteld over het rekenexamen’, zegt bijvoorbeeld Linda Leenhouts van Landstede. De scholen hebben nog enige maanden de tijd om eventuele kinderziektes in het nieuwe rekenonderwijs te verhelpen.

Het onderzoek onder rekendocenten van ICE is hier te downloaden.

Lees ook: Maart 2022: repetitie voor nieuwe rekenexamens