‘Veel geld nodig voor leven lang ontwikkelen’

Volgens de SER Overijssel zijn er honderden miljoenen nodig om werknemers inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt van de toekomst. De hamvraag is: wie gaat het ideaal van leven lang ontwikkelen betalen?

De SER Overijssel, een samenwerkingsverband van werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden, heeft onderzoek laten doen naar de provinciale arbeidsmarkt van de toekomst. Hoe die arbeidsmarkt er precies gaat uitzien, is moeilijk te voorspellen. Maar dat de veranderingen groot zullen zijn, is zeker. Aan de ene kant verdwijnen er veel banen, door verdergaande automatisering. Aan de andere kant kampt Overijssel nu al met krimp. Veel sectoren zullen steeds meer moeite hebben om geschoolde werknemers te vinden.

Scholing

Het antwoord op beide problemen ligt volgens het door Marc van der Meer (Universiteit Tilburg) uitgevoerde onderzoek in het ‘bevorderen van ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.’ Veel werknemers zullen in de toekomst bereid moeten zijn om zich periodiek te laten bij- of omscholen. Om dat te kunnen realiseren is veel geld nodig. In het regionale dagblad de Stentor zegt SER-voorzitter Harry Webers: ‘Er is groot geld nodig voor de lange termijn. Dat gaat om honderden miljoenen. Er zijn nu 230.000 werkenden met een mbo-opleiding. Als je daar iets voor wil doen heb je toch een bedrag nodig per persoon, bijvoorbeeld duizend euro. Dan ben je dus al 230 miljoen kwijt.‘

Sexy onderwijs

Volgens MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof is het niet zo makkelijk om de werkende mbo’er weer naar de schoolbanken te krijgen. ‘Het zijn mensen die graag met hun handen werken en vaak juist zijn gaan werken omdat ze helemaal geen zin meer in school hebben. We moeten ze daarom verleiden, het onderwijs sexy maken. Dat kan bijvoorbeeld met moderne gebouwen, leertrajecten bij bedrijven en online onderwijs.’

Klimaat

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, wijst erop dat er de komende tijd veel mensen nodig zijn om de energietransitie uit te voeren. ‘Er worden steeds minder kinderen geboren in Nederland, er is steeds minder instroom voor het mbo. Dat is een fact of life. Terwijl we de mbo’ers in de toekomst keihard nodig hebben. Wie gaat bijvoorbeeld straks het Twentekanaal opknappen, of de kerk in Zwolle restaureren?’

Financiën

Wie gaat dat allemaal betalen? Volgens de SER moeten alle sleutelspelers, bedrijven, scholen en overheden, een bijdrage leveren. De Overijsselse Gedeputeerde Eddy van Hijum noemde na afloop het advies ‘een gezamenlijke opdracht voor de overheid en bedrijven’. Hij hoopt dat de Provinciale Staten na de verkiezingen hun voordeel doen met het SER-advies.

Lees ook: Ruim 1,5 miljard beschikbaar voor leven lang leren