Veel obstakels voor plan beroepsroute vmbo-havo

Het voorstel van de MBO Raad om vmbo en havo samen te voegen tot ‘voorbereidend beroepsonderwijs’ stuit op juridische obstakels. De invoering van zo’n beroepsroute is alleen mogelijk na een ‘omvangrijke stelselwijziging’.

Onlangs lanceerde de MBO Raad het plan om het vmbo en het havo samen te voegen tot één onderwijsvorm. Dit ‘voorbereidend beroepsonderwijs’ (vbo) zou jongeren moeten voorbereiden op zowel het mbo als het hbo. Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, zou het goed zijn als jongeren rond hun vijftiende kiezen voor een beroepsroute (het vbo) of een wetenschappelijke route (het vwo). Jongeren zouden zich zo optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. De beroepsroute zou ook kunnen helpen arbeidstekorten in allerlei sectoren tegen te gaan.

Stelselwijziging

Het samengaan van vmbo en havo kan echter niet zo maar, blijkt uit antwoorden van minister Dijkgraaf op vragen van Kamerleden. Naar aanleiding van het Jaarverslag van het ministerie van Onderwijs wilden Kamerleden weten in hoeverre er sprake is van formeel-juridische obstakels voor samenvoeging van vmbo en havo tot voorbereidend beroepsonderwijs. Deze blijken er inderdaad te zijn. Volgens Dijkgraaf zijn vmbo en havo ‘eigenstandige schoolsoorten’. Ze hebben beide een eigen vakken- en profielenstructuur, curriculum en examinering. Er zijn dan ook aanzienlijke juridische obstakels voor een samenvoeging. Volgens Dijkgraaf kunnen vmbo en havo in de toekomst alleen gecombineerd worden na een ‘omvangrijke stelselwijziging’.

Werkagenda

Los van de juridische obstakels ziet minister Dijkgraaf ook weinig in het plan van een samenvoeging van vmbo en havo. Er is volgens hem geen wetenschappelijk onderzoek dat de wenselijkheid van zo’n stelselwijziging kan onderbouwen. Het kabinet kiest er daarom voor om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om doorlopende leerroutes vmbo-mbo en praktijkgerichte programma’s in het havo. Na de zomer komt de minister met een uitwerking van deze plannen in de aangekondigde werkagenda voor het mbo.

Lees hier de vragen en antwoorden naar aanleiding van het Jaarverslag van het ministerie van Onderwijs

Lees ook: MBO Raad: ‘Voeg havo en vmbo samen tot beroepsroute’