‘Verbinding tussen professionals, kennis en netwerken’

Welke activiteiten kunnen bijdragen aan het gebruik van kennis uit onderzoek in het mbo? Met deze vraag nodigde het NRO docenten, practoren, bestuurders en beleidsmedewerkers uit voor een werksessie op 7 maart. De sessie is onderdeel van een ruimere verkenning, waarin het NRO de behoeften peilt rond het nieuwe kennisverspreidingsprogramma.

Het mbo is volop in beweging. Technologische en maatschappelijke veranderingen vragen om continue onderwijsontwikkeling. Om deze veranderingen bij te benen, speelt het doen en benutten van onderzoek in het mbo een steeds belangrijkere rol. Het ECBO voerde al waardevolle onderzoeksactiviteiten op dit thema uit. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) borduurt hier nu op voort. ‘Door kennis uit onderzoek toegankelijk te maken, kan het beroepsonderwijs vernieuwen en verbeteren,’ vertelt Veronique van der Perk, teamleider Kennisbenutting & Communicatie bij het NRO.

Klein onderzoek

Hoe zet je kennis uit onderzoek in de praktijk in? Welke behoeften hebben mbo-instellingen? Wie heeft welke rol en hoe bundelen we die kennis? Zo’n twintig deelnemers gingen tijdens een intensieve brainstormmiddag met deze vragen aan de slag. Aan de hand van creatieve oefeningen bedachten de deelnemers bouwstenen om het gebruik van kennis uit onderzoek in het mbo te bevorderen. ‘We kunnen klein beginnen,’ vertelt Giel Kessels, docent automotive op het Summa College. ‘Onderzoek is ook een docent die studenten vraagt hoe de les beviel. Iedere docent en student heeft een onderzoeker in zich. Die moeten we stapsgewijs wakker maken.’

Gedeelde visie

Aan het einde van de brainstormmiddag deelden de aanwezigen hun bouwstenen in korte presentaties. De ideeën varieerden van communities, waarin mbo-docenten met verschillende rollen samenkomen rondom een thema, tot aan het realiseren van leergemeenschappen, waar docenten op informele wijze samenwerken en bewust worden van wat ze impliciet al weten. De rode draad in alle verhalen: verbinding tussen onderwijsprofessionals, kennis, netwerken en organisaties.

Kennisplatform

Door met elkaar in gesprek te gaan, kregen de deelnemers zicht op de knelpunten in de gehele ‘keten’ van het mbo-onderwijs. Veronique: ‘De verbinding is te voelen vandaag. Door elkaars perspectief te begrijpen, zetten we een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van een gedeelde en integrale visie op onderzoek over, met en in het mbo. Zo bouwen we krachtige netwerken op waar we kennis kunnen delen en de kennisinfrastructuur kunnen versterken.’ Een middel om de kennisinfrastructuur te versterken is het platform onderwijskennis.nl. Het door NRO ontworpen platform moet als centrale kennisbank voor onderzoek in het mbo gaan dienen. Ook de practoren vormen een sterk netwerk.

Toekomstbestendig programma

In september presenteert het NRO in samenwerking met de MBO Raad een meerjarig programma van activiteiten. Daarin neemt de organisatie de bouwstenen uit de werksessies mee. Het plan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Kennisbenuttingsraad van het NRO en moet uiteindelijk leiden tot het vergroten van het gebruik van kennis uit onderzoek (Evidence Informed werken) voor een weerbare en toekomstbestendige onderwijspraktijk.

Lees ook: Kennisrotonde: snel antwoord op vragen over NP Onderwijs