‘Verkiezing Deelnemersvergadering geldig’

De uitslag van de verkiezing van afgevaardigden van de Deelnemersvergadering kan gehandhaafd blijven. Dat heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten.

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie heeft dit besluit genomen naar aanleiding van het eindverslag van de Verkiezingscommissie. Volgens het bestuur zijn er geen zwaarwegende redenen om de uitslag van de verkiezingen niet te aanvaarden of het resultaat van de verkiezingen ongeldig te verklaren. Hierbij houdt het bestuur er rekening mee dat in deze fase nog sprake is van een vrijwillig lerarenregister.

Verbeteren
De Onderwijscoöperatie onderkent wel dat het nodig is de organisatie van volgende verkiezingen te verbeteren. Het bestuur vraagt daarom aan de Verkiezingscommissie om aanbevelingen voor verbetering te formuleren. Die aanbevelingen zouden dan besproken moeten worden met de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering. De Onderwijscoöperatie feliciteert de 24 afgevaardigden met hun uitverkiezing. De afgevaardigden kunnen nu aan de slag met hun taken, waaronder het formuleren van nadere kaders waaraan het lerarenregister moet voldoen.

Nieuwe minister
Naar verwachting krijgen zij hierbij de volle steun van het nieuwe kabinet. In het Regeerakkoord wordt immers het lerarenregister omarmd. Ook is een van de beoogde nieuwe ministers van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, een warm voorstander van het register. Als wethouder in Den Haag riep zij alle leraren in haar stad op zich in te schrijven in het lerarenregister. In een brief aan de scholen schreef zij in 2012: ‘Een lerarenregister maakt de beroepskwaliteit duidelijk en biedt een waarborg van die kwaliteit aan de buitenwereld. Een lerarenregister helpt de leraar en daarmee de kwaliteit van zijn of haar onderwijs vooruit. En daarvan profiteren de leerlingen die we de best denkbare toekomst willen bieden.’

Lees ook: Onderwijscoöperatie wijst juridische bezwaren tegen lerarenregister af