Onderwijscoöperatie wijst juridische bezwaren tegen lerarenregister af

Er is niets mis met de gang van zaken rond de verkiezingen voor de Deelnemersvergadering van het lerarenregister. Dat stelt de advocaat van de Onderwijscoöperatie in reactie op de bezwaren van actiegroep Leraren In Actie.

De kritiek van Leraren in Actie richtte zich specifiek op de positie van de organisatie Beter Onderwijs Nederland (BON). Als lidorganisatie van de Onderwijscoöperatie – een samenwerkingsverband van vakbonden – zou BON moeten hebben instemmen met een wijziging van de statuten. Omdat BON niet heeft ingestemd, zou de statutenwijziging niet correct zijn verlopen. Hierdoor zou ook de verkiezing van de afvaardiging ongeldig zijn.

Per direct
De jurist van de Onderwijscoöperatie wijst de redenatie van LIA echter in een brief af. Omdat BON in oktober 2016 zelf en op eigen verzoek per direct is opgestapt als lid van de Onderwijscoöperatie, was instemming van BON niet meer nodig. Omdat ook andere juridische bezwaren van LIA weerlegd kunnen worden, doet de advocaat van de Onderwijscoöperatie de suggestie aan LIA om geen juridische procedure te starten. LIA lijkt echter vastberaden de juridische procedure voort te zetten.

Nog geen presentatie
Ondertussen is de verkiezingscommissie van de Deelnemersvergadering bezig de laatste hand te leggen aan het verslag van de verkiezingen. Omdat er diverse formele bezwaren zijn ingediend, is de feestelijke presentatie van de afvaardiging op het Lerarencongres – in aanwezigheid van Koningin Máxima – van komend weekend uitgesteld.

Lees ook: Kritiek op lerarenregister zwelt aan