Verlenging steun voor studenten met vertraging

De tijdelijke coronaregeling voor studenten wordt verlengd tot augustus 2021. Studenten die vertraging oplopen en hun diploma voor eind augustus behalen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. De regeling zou per 1 februari aflopen.

Door corona lopen veel studenten studievertraging op. Vorig jaar besloot het kabinet daarom dat mbo-studenten die vertraagd hun diploma behalen een tegemoetkoming van 300 euro krijgen. Deze regeling loopt eind januari af, maar wordt nu verlengd tot eind augustus. Bbl-studenten die voor die datum een diploma behalen, krijgen eenmalig een bedrag van € 150 en bol-studenten € 300. Voor ho-studenten bedraagt de tegemoetkoming € 535.

Beurs

Onderdeel van deze verlenging is dat studenten waarvan het recht op basisbeurs of aanvullende beurs voor eind augustus 2021 afloopt, ook een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Voor mbo-studenten met een basisbeurs gaat het om een eenmalige ondersteuning van € 800, ontvangen zij ook een aanvullende beurs dan krijgen ze € 2.000.

Aanmelddatum

De aanmelddatum voor het mbo wordt dit jaar verlengd naar 1 mei. Jongeren die willen beginnen aan een mbo-opleiding moeten zich normaal gesproken voor 1 april aanmelden, deze datum wordt dus met een maand uitgesteld. Een latere datum geeft aankomend studenten meer tijd om zich te oriënteren en tot een goede studiekeuze te komen nu dat voornamelijk digitaal moet. De aanmelddatum van 1 mei geldt al voor studenten in het hbo en wo.