Vernieuwing rekenonderwijs vmbo loopt vertraging op

De rekentoets in het voortgezet onderwijs is vanaf komend schooljaar afgeschaft. Maar de vernieuwing van het rekenonderwijs in het vmbo, conform het plan van de vereniging van wiskundeleraren, loopt vertraging op.

Dat blijkt uit het verslag van een schriftelijk overleg tussen Kamerleden en de ministers van Onderwijs. In antwoord op vragen van Kamerleden schrijven de ministers dat het invoeren van de nieuwe rekenaanpak meer tijd vraagt. Sinds de Tweede Kamer in februari besloot om de rekentoets af te schaffen, is het ministerie vooral bezig geweest met de wetswijziging die nodig is om de toets daadwerkelijk uit de wet te halen. De vernieuwing van het rekenonderwijs in het vmbo koppelt het ministerie aan het proces van curriculumvernieuwing. Dat proces duurt nog wel even: eind 2019 levert curriculum.nu pas de eerste bouwstenen aan voor deze onderwijsvernieuwing.

Tussenfase

Door de vertraging bij de invoering van het nieuwe rekenonderwijs gaat de tussenfase waarin vmbo-leerlingen zonder wiskunde geen rekenonderwijs krijgen misschien veel langer duren. Voor de mbo-scholen is dat lastig, omdat voor het mbo-diploma wel een rekenniveau vereist is. Deze ongelukkige situatie wijten de ministers aan de indieners van de motie waarin de rekentoets werd afgeschaft. Zij schrijven: ‘Zoals bekend is de huidige situatie ontstaan door de aanname van de motie Rog/Van Meenen. Met name voor leerlingen zonder wiskunde heeft dat gevolgen.’ Bij de behandeling van de motie, begin van dit jaar, waarschuwde minister Slob al dat sommige vmbo-leerlingen de dupe zouden worden van een onmiddellijke afschaffing van de rekentoets.

Teleurstellend

Voor de indieners van de motie, Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA), zullen de antwoorden van de ministers teleurstellend zijn. Zij maakten zich hard voor het door de vereniging van wiskundeleraren ontwikkelde alternatief ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs’. Dat invoering van dit alternatief meer voeten in de aarde heeft – zoals minister Slob al voorspelde – zal voor hen een tegenvaller zijn. In vragen aan de minister stelt de D66-fractie curieus genoeg dat leraren snel ‘duidelijkheid’ verdienen. Ook stelt D66 dat het ‘onverstandig is iets af te schaffen zonder een geborgen alternatief’. Precies dat lijkt zich nu te voltrekken.

Lees hier het verslag van het schriftelijk overleg over de toekomst van rekenen in vo en mbo

Lees ook: Rekendocenten nemen heft in eigen handen