Verzet Tweede Kamer tegen wetsvoorstel NLQF

Een deel van de Tweede Kamer is kritisch over het wetsvoorstel dat het kwalificatie-raamwerk NLQF een wettelijke status verleent. De fracties van NSC en GroenLinks/PvdA stellen voor om het raamwerk alleen toe te passen op het bekostigd onderwijs.

Het verzet in de Tweede Kamer komt met name van de fracties van Nieuw Sociaal Contract (NSC) en PvdA/Groenlinks. Aant Jelle Soepboer, onderwijswoordvoerder van NSC, vreest dat het wetsvoorstel tot misverstanden kan leiden. Bij burgers kan de indruk ontstaan dat een NLQF-inschaling tevens een kwaliteitskeurmerk is. Wie zich verdiept in de NLQF-systematiek weet dat dit niet het geval is. Maar de gemiddelde burger kan snel op het verkeerde been worden gezet. Mikal Tseggai, woordvoerder namens GroenLinks/PvdA, heeft dezelfde opvatting. Volgens haar is het voor mensen ‘niet te volgen dat inschaling slechts het niveau van de leeruitkomsten inhoudt en niet de kwaliteit van de opleiding.’

Amendement

In een amendement stellen Soepboer en Tseggai dan ook voor om het NLQF-raamwerk alleen van toepassing te laten zijn op het formele, door de overheid bekostigde onderwijs. Het amendement lijkt in ieder geval de steun te krijgen van D66. Woordvoerder Jan Paternotte vreest met NSC en GroenLinks/PvdA dat private opleiders misbruik kunnen maken van een NLQF-inschaling.

Communicatiecampagne

In haar reactie geeft demissionair minister Mariëlle Paul aan de zorgen van de Tweede Kamer te begrijpen. Toch ontraadt zij het amendement, omdat dit de kern van het wetsvoorstel onderuit zou halen. Het inschalen van non-formele, private opleidingen geeft volgens de minister een belangrijke stimulans aan het leven lang ontwikkelen. Voor iedereen is dan immers duidelijk tot welk niveau een cursus opleidt. Op dit moment is volgens de minister zo’n 85 procent van de opleidingen non-formeel. Het zou een gemiste kans zijn om deze opleidingen uit te sluiten van het NLQF-raamwerk. Met een permanente communicatiecampagne wil zij misverstanden over de betekenis van een NLQF-inschaling voorkomen.

Brief

De opmerking van de minister dat 85 procent van de opleidingen op dit moment non-formeel is leidt tot extra vragen vanuit de Kamer. Op verzoek van Paternotte zegt de minister toe op korte termijn een brief naar de Kamer te sturen met meer cijfers over het non-formeel onderwijs. In de brief zal de minister ook ingaan op de gevolgen van het amendement. Volgens haar zijn die gevolgen groot: ‘Ik zou het zonde vinden als het amendement wordt aangenomen, want het geeft mij een beetje het gevoel dat we het kind met het badwater wegspoelen. Dat is volgens mij niet de bedoeling.’

Lees een serie blogs over de waarde van het NLQF

Lees ook: Wetsvoorstel: NLQF ook voor de private markt