Vijf oplossingen om druk op studenten te verminderen

Wat is er nodig om mbo-studenten zich beter te laten voelen? Het radioprogramma Spraakmakers bood minister Dijkgraaf een pakket met vijf oplossingen aan.

Omroep KRO-NCRV houdt zich de komende tijd intensief bezig met het mentale welzijn van jongeren. In dat kader heeft het radioprogramma Spraakmakers samen met studenten een lijst van vijf maatregelen opgesteld die kunnen helpen om de druk op studenten te verminderen. Op maandag 19 juni werd het pakket in een live-uitzending vanuit het ministerie aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf.

Verklaring

Eén van de vijf oplossingen is het beter onder de aandacht brengen van het fenomeen mbo-verklaring. Een student die voortijdig zijn studie verlaat, heeft recht op een getuigschrift waaruit blijkt wat de student tijdens zijn opleiding heeft geleerd. Scholen zijn sinds enkele jaren verplicht desgewenst zo’n ‘mbo-verklaring’ te verstrekken. Veel studenten en ook veel docenten zijn hier niet van op de hoogte. Volgens minister Dijkgraaf is een mbo-verklaring belangrijk, omdat je anders de opleiding met lege handen verlaat. Hij zegt toe om in een brief docenten te wijzen op het belang van de mbo-verklaring.

Stagevergoeding

Geldzorgen hebben een groot effect op het mentale welzijn van studenten. Het is daarom volgens minister Dijkgraaf onacceptabel dat mbo-studenten soms geen vergoeding krijgen voor hun stage. In het Stagepact heeft hij onlangs afspraken gemaakt met werkgevers over een passende stagevergoeding. Hij hoopt dat werkgevers deze afspraak naleven. De Rijksoverheid geeft in ieder geval het goede voorbeeld: mbo-stagiairs krijgen daar een vergoeding die gelijk is aan die van studenten uit het hoger onderwijs. Als richtbedrag voor een passende stagevergoeding denkt de minister aan z’n 400 euro per maand.

Bijbaan

Volgens de studenten die samen met Spraakmakers op zoek zijn gegaan naar oplossingen zou het ook goed zijn als studenten hun ervaring in een bijbaan kunnen inzetten in de studie. Minister Dijkgraaf vindt dat inderdaad efficiënt: ‘Je doet dan geen dubbel werk’. Daarnaast pleiten de studenten voor een betere begeleiding van studenten tijdens hun studie en hun stage. Volgens Dijkgraaf wordt hier al aan gewerkt, onder andere via extra geld voor loopbaanbegeleiding (LOB).

Welzijn als vak

De laatste oplossing gaat over de introductie van het vak ‘mentale gezondheid’. Vier grote mbo-scholen (het ROC van Amsterdam, ROC Mondriaan, Yuverta en het Summa College) zeggen toe hier vanaf volgend jaar werk van te maken. In dit vak zouden vragen aan de orde moeten komen als: wie ben ik? Wat wil ik? Welke opleiding past bij mij? In totaal hebben deze vier mbo-scholen samen zo’n 75.000 studenten.

Beluister hier de uitzending van Spraakmakers vanuit de werkkamer van minister Dijkgraaf

Lees ook: Landelijk model mbo-verklaring gepubliceerd

Foto: KRO-NCRV