Vista College: ‘In Limburg geen tekort aan stageplaatsen’

Het tekort aan stageplaatsen lijkt in grote mate een regionaal probleem. Het Vista College (Heerlen) zegt bijvoorbeeld geen moeite te hebben voldoende stageplaatsen te vinden.

Uit de cijfers van SBB over stagetekorten blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de diverse regio’s in Nederland. Met name in de Randstad, en dan in het bijzonder in Amsterdam, is het probleem groot. Waar volgens de SBB-cijfers ook Zuid-Limburg een flink tekort aan stageplekken heeft, stelt het Vista college (Heerlen) echter dat de problemen erg meevallen. Volgens woordvoerder Claudia Wouters kunnen studenten gewoon starten met hun stage en is er geen vrees voor studievertraging: ‘De stages zijn inhoudelijk anders ingedeeld, maar grote zorgen zijn er niet. Zo werken bijvoorbeeld stagiaires in de administratieve sector vanuit huis of maximaal een tot twee dagen in de week op kantoor. Het kan allemaal prima, maar het is vanuit de student en de begeleider even wat passen en meten.’

Verplaatsen

Ook in andere regio’s lijken de problemen mee te vallen. Bij Gilde Opleidingen (midden-Limburg) zijn de zorgen bijvoorbeeld niet groot. Een woordvoerder van Gilde zegt: ‘Alle leerlingen worden gewoon geplaatst. We kampen hier niet met een tekort aan stageplaatsen. Je bent natuurlijk afhankelijk van de situatie én het bedrijfsleven, maar je zult altijd periodes hebben waarbij het moeizamer gaat. Dat hoeft nog niet eens met corona te maken te hebben.’

Regelgeving

Rob Neutelings, bestuurder van Curio (het voormalige ROC West-Brabant), ziet een oplossing in het aanpassen van de regelgeving. Volgens Neutelings zou het goed zijn als studenten ook hun stage zouden mogen volgen in andere sectoren. Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn als een student die een horeca-opleiding doet ook stage kan lopen in een zorginstelling, waar ook veel te leren is op het terrein van gastvrijheid. In een opinieartikel in het Financieel Dagblad stelt hij: ‘Het is al lang duidelijk dat je als afgestudeerde mbo’er niet tot je pensioen hetzelfde beroep zult uitoefenen. En dat het mbo-onderwijs jongeren dus handvatten moet aanreiken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een onvoorspelbare toekomst. Het simpelweg blijven hameren op de specifieke eisen voor één beroep past niet in crisistijd, en ook niet in de tijd die daarna komt.’