VO-scholen willen geen doorstroomrecht vmbo-havo

Een doorstroomrecht van vmbo naar havo is onwenselijk. De koninklijke route is die van vmbo naar mbo, schrijft de VO-raad.

De Tweede Kamer sprak zich onlangs uit voor een ongeclausuleerd doorstroomrecht voor vmbo’ers die naar de havo willen. Eerder verzette Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, zich al tegen dit doorstroomrecht. Nu komt ook de VO-raad in protest. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, acht de tijd niet rijp voor een doorstroomrecht. Bovendien schaadt zo’n recht het belang van het mbo, aldus de VO-raad.

Toelatingscode
De afgelopen jaren hebben de vo-scholen gewerkt met een toelatingscode voor de overgang van vmbo-t naar havo. In deze code is onder andere afgesproken dat havo-scholen een cijfereis mogen stellen voor doorstroom van vmbo-leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat de code goed functioneert. Regionaal weten vmbo- en havo-scholen goede afspraken te maken. De VO-raad pleit dan ook voor handhaving van de code. Een toelatingsrecht voor vmbo-leerlingen, hoe sympathiek ook, acht de VO-raad onwenselijk. In een brief aan staatssecretaris Dekker schrijft de VO-raad: ‘Wij zijn van mening dat er een verkeerd signaal vanuit gaat en niet strookt met waardering voor het beroepsonderwijs en vakmanschap. Het roept het beeld op dat avo-onderwijs voor vmbo’ers de koninklijke route is. Wij vinden dit niet in het belang van het beroepsonderwijs in het algemeen en niet van de positie van het mbo in het bijzonder.’

Lees ook: ‘Het mbo is de logische route naar het hbo’