Volop werk voor studenten sport en bewegen

Studenten sport en bewegen hebben prima baankansen. De invloed van de corona-crisis lijkt voor de sportsector vooralsnog beperkt.

Dat blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2020. Van de studenten die in 2018 en 2019 een diploma behaalden, heeft zo’n 88% werk. Een groot deel hiervan, zo’n zestig procent, heeft daadwerkelijk werk gevonden in de sportsector. Mede hierdoor is het aantal mbo-studenten dat kiest voor een vervolgstudie in het hbo afgenomen. In vergelijking met de vorige monitor is dit percentage gedaald van 65 naar 44 procent. Deze mindere doorstroom lijkt een duidelijk gevolg van de goede arbeidsmarktkansen van mbo-studenten.

Fitness

De formatie van sport- en bewegen-functies is de laatste twee jaar flink gegroeid. Volgens de monitor is er sprake van een groei van zo’n 11 procent. De grootste werkgever voor mbo-gediplomeerden is de fitness-branche. Ook buiten de sportsector is er veel werk, met name in het onderwijs en in de zorg.

Corona

Ondanks de corona-crisis heeft een groot deel van de gediplomeerden een positief toekomstbeeld. Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, juist door de pandemie. Als de crisisbeperkingen zijn opgeheven, zal er in eerste instantie extra veel werk zijn. Er zijn bijvoorbeeld wachtlijsten voor zwemles. Wat het uiteindelijke effect van de crisis op de sportsector zal zijn, is onzeker.

Alumni

Het onderzoek is uitgevoerd onder werkgevers in de branche en onder afgestudeerden van mbo- en hbo-opleidingen sport en bewegen. Bij het werkgeversonderzoek hebben ruim 2.000 werkgevers deelgenomen. Aan het alumnionderzoek namen bijna 1.200 mbo- en hbo-gediplomeerden deel.

Lees hier de Arbeidsmonitor Sport en bewegen

Lees ook: Curio participeert in ambitieuze topsporthal