Voor MBO Raad is STAP-budget slechts een begin

De introductie van het STAP-budget, het scholingsbudget waarvan iedere Nederlander vanaf 2021 gebruik kan maken, heeft de steun van de MBO Raad. Maar de belangenbehartiger van mbo-scholen wil dat het kabinet snel grotere stappen zet op het gebied van leven lang ontwikkelen.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs schrijft de MBO Raad positief te zijn over de stappen die het kabinet zet rond leven lang ontwikkelen. Onlangs maakte minister Koolmees de introductie van het STAP-budget bekend. Vanaf 2021 is jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar voor mensen die zich willen om- of bijscholen. In de brief schrijft de MBO Raad: ‘Wij zijn positief over de stappen die het kabinet nu zet. Maar wij willen een veel grotere stap voorwaarts kunnen zetten.’

Leerrechten

Concreet denkt de MBO Raad aan extra leerrechten voor mensen die in hun jonge jaren minder onderwijs hebben genoten. Deze mensen zouden op latere leeftijd nog recht moeten hebben op extra onderwijs. Mensen die al hoger onderwijs hebben gevolgd, hebben immers veel langer publiek gefinancierd onderwijs genoten. Wie een mbo-opleiding heeft gevolgd, zou op latere leeftijd nog extra onderwijs mogen volgen. Ton Heerts gaf onlangs aan daarbij te denken aan een scholingsbudget van tien- of twintigduizend euro.

Presentatie in Nieuwspoort

In de brief, die mede ondertekend is door de NRTO (private opleiders) en de Stichting van de Arbeid (werkgevers en vakbonden), wordt aangekondigd dat op 27 juni in Nieuwspoort een verkenning wordt gepresenteerd van het idee van extra leerrechten voor mensen die minder onderwijs hebben genoten. De presentatie wordt verzorgd door Bas ter Weel, directeur van het gerenommeerde onderzoeksbureau SEO.

Pionieren

Bij het debat in de Tweede Kamer van 11 juni over leven lang ontwikkelen bleken veel Kamerleden zich zorgen te maken over de doelgroep van praktisch opgeleiden. Zullen zij de weg weten te vinden naar het STAP-budget? Minister Koolmees gaf aan dat het moeilijk te voorspellen is of deze doelgroep bereikt wordt: ‘Het is pionieren, het is een zoektocht naar wat werkt’. De minister wekte niet de indruk snel verder te kunnen gaan dan het STAP-budget. Hij sprak van een ‘majeure operatie’ en vergeleek het beleid rond leven lang ontwikkelen met een mammoettanker die langzaam de steven wendt.

Lees hier de brief van de MBO Raad, de NRTO en de Stichting van de Arbeid

Lees ook: Vanaf 2021: scholingsbudget voor iedereen