Vooral hoogopgeleiden maken gebruik van ontwikkeladviezen

Het zijn vooral hoogopgeleiden die gebruikmaken van de mogelijkheid op kosten van de overheid een ontwikkeladvies aan te vragen. Meer dan twee derde van de deelnemers heeft een opleiding op universitair of hbo-niveau.

Dat blijkt uit onderzoek naar de deelnemers aan de regeling ‘NL Leert Door’. Deze regeling heeft de regering deze zomer ontworpen om werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Binnen enkele weken waren de beschikbare 22.000 ontwikkeladviezen aangevraagd en werd de regeling stopgezet. Op verzoek van de Tweede Kamer start binnenkort een nieuwe subsidieronde, waarbij nog eens 50.000 ontwikkeladviezen beschikbaar komen.

Hoogopgeleiden

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de afnemers van de ontwikkeladviezen. De meest opvallende uitkomst is dat het met name hoogopgeleiden zijn die profiteren van de regeling. Van alle deelnemers heeft meer dan twee derde al een opleiding of universitair of hbo-niveau. Slechts een kwart van de deelnemers heeft een startkwalificatie tot mbo-4. Dit terwijl het kabinet er vooral naar streeft om personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Zo wordt in de voortgangsrapportage over leven lang ontwikkelen (13 november 2020) gesteld: ‘Bedoeling is dat ontwikkeladvies STAP te richten op groepen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zoals lager opgeleiden of ouderen.’

LinkedIn

Regioplan heeft ook onderzoek gedaan naar de manier waarop deelnemers in aanraking komen met het ontwikkeladvies. Dit gebeurt veelal via loopbaanadviseurs en -organisaties. Deze adviseurs maken vaak gebruik van LinkedIn, waardoor zij vooral hoogopgeleiden bereiken. De gebruikelijke doelgroep van loopbaanadviseurs is altijd al relatief hoogopgeleid. Het lukt deze bureaus maar in beperkte mate om laagopgeleiden te werven. De meer kwetsbaren profiteren dus relatief weinig van de regeling ‘NL Leert Door.’

Lees het volledige advies NL Leert door met ontwikkeladviezen

Lees ook: Ontwikkeladviezen in één maand uitverkocht