Voorlichtingsbijeenkomst over kwalificatieraamwerk NLQF

Op dinsdag 15 februari organiseert het coördinatiepunt NLQF een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk gemaakt hoe opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen.

Het NLQF is het nationale raamwerk van kwalificaties, dat is afgeleid van het Europese raamwerk EQF. Het doel van dit soort raamwerken is dat opleidingen internationaal vergelijkbaar worden. Dit is aantrekkelijk voor opleiders, die zo het niveau van hun kwalificaties objectief kunnen vastleggen. Maar het raamwerk is ook nuttig voor werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Dit alles moet de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de hele Europese Unie bevorderen.

Niveaus

Alle publiek gefinancierde opleidingen van Nederland zijn automatisch ingeschaald in het NLQF-raamwerk. Zo is een niveau 4-opleiding gelijk aan het NLQF-niveau 4 en is een hbo-opleiding als NLQF-6 ingeschaald. De voorlichtingsbijeenkomst is dan ook primair bestemd voor alle partijen die in Nederland private opleidingen – die dus niet automatisch zijn ingeschaald – aanbieden. Denk aan contractpoten van mbo-scholen of hogescholen, particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus.

Programma

De bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls)
• Wat kan NLQF voor opleiders betekenen? TCI Examens (een exameninstelling voor mbo) vertelt over de beweegredenen voor het aanvragen van een NLQF niveau en wat het inschalingsproces inhoudt (Liesbeth Kieboom)
• Presentatie over de NLQF-procedures (Jessica Tadema en Esther Murre)
• Ruimte voor vragen

De bijeenkomst vindt op dinsdag 15 februari plaats van 10.00 tot 12.30 uur bij Cursus- en vergaderruimte Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Inschrijven kan via het aanmeldformulier.

Lees ook: Wetsvoorstel NLQF eindelijk naar Raad van State