Wetsvoorstel NLQF eindelijk naar Raad van State

Het kabinet is het eindelijk eens geworden over een wetsvoorstel voor het Nederlandse kwalificatieraamwerk NLQF. Na een consultatie in 2015 heeft het voorstel zes jaar op de plank gelegen.

Het kwalificatieraamwerk NLQF is afgeleid van het Europese kwalificatienetwerk EQF. Dit raamwerk, dat in 2008 is vastgesteld, onderscheidt acht niveaus van opleidingen. Door een gezamenlijk Europees model te gebruiken, moet de arbeidsmobiliteit in Europa gestimuleerd worden. Afgesproken is dat alle lidstaten dit raamwerk in het eigen land invoeren.

Internetconsultatie

In Nederland wordt ook al geruime tijd gewerkt met het kwalificatienetwerk. Het is steeds de ambitie geweest om het raamwerk ook een wettelijke status te geven. Al in 2015 is een concept-wetsvoorstel via internetconsultatie openbaar gemaakt. Om onduidelijke redenen is er sindsdien weinig meer gehoord van het wetsvoorstel. Tot eind juni, toen het (demissionaire) kabinet opeens besloot het wetsvoorstel naar de Raad van State te sturen.

Inschaling

De exacte inhoud van het wetsvoorstel wordt pas later bekend. Waarschijnlijk zijn er in vergelijking met de tekst uit 2015 weinig verschillen. Het is de bedoeling dat op ieder diploma in Nederland een NLQF-inschaling komt. Het mbo 4-diploma heeft bijvoorbeeld het niveau 4, de Associate degree niveau 5, het hbo-diploma niveau 6 en de universitaire master niveau 7. Als het advies van de Raad van State bekend is, wordt de tekst van het wetsvoorstel openbaar.

Lees ook: Wetsvoorstel NLQF komt niet van de grond