Vragenuurtje over gecombineerde leerweg bol/bbl

Het kennispunt Onderwijs & Examinering organiseert op donderdag 24 juni samen met het ministerie van Onderwijs een online vragenuurtje over de mogelijkheden van de gecombineerde leerweg bol/bbl.

Vanaf het komende schooljaar kunnen scholen de gecombineerde leerweg bol-bbl regulier aanbieden. Uit experimenten is de laatste jaren gebleken dat de gecombineerde leerweg, waarbij studenten in het begin van hun studie vooral op school en later vooral in de praktijk zijn, studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Scholen hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid de gecombineerde leerweg flexibel aan te bieden.

Informatie

Het ministerie van Onderwijs geeft tijdens dit vragenuurtje informatie over de regels die gelden rond de gecombineerde leerweg. Daarnaast krijgen deelnemers uiteraard de gelegenheid vragen te stellen over de uitvoering van deze leerweg.

Vragen

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit online vragenuurtje. Het vindt plaats op donderdag 24 juni, van 10.00 tot 11.00 uur. Bij aanmelding kunnen deelnemers alvast specifieke vragen indienen. Tijdens de sessie zullen deze vragen zoveel mogelijk beantwoord worden.

Aanmelden voor het vragenuur kan hier

Lees ook: ‘Maak gecombineerde leerweg bol/bbl wettelijk mogelijk’