VVD: ‘Tevredenheid leerbedrijven meewegen bij kwaliteitsafspraken’

Bewindslieden

De Tweede Kamer heeft nog diverse wensen rond de kwaliteitsafspraken in het mbo. Dat bleek bij de voortzetting van het Kamerddebat over toekomstbestendig mbo.

Zo stelde Paul van Meenen (D66), erkend criticus van de kwaliteitsafspraken, dat eerst onderzoek zou moeten worden verricht naar de werking van prikkels alvorens nieuwe prikkels rond studiewaarde en voortijdig schoolverlaten worden ingevoerd. Verder zou Van Meenen liever zijn dat mbo-scholen kwaliteitsafspraken maken met de stakeholders in de regio dan met ‘Den Haag’.

BPV-monitor
Anne-Wil Lucas (VVD) kwam met het voorstel om de tevredenheid van leerbedrijven over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te gebruiken als indicator voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Zij verwees hierbij naar de rapportage van MBO in Bedrijf, waarin wordt geconstateerd dat scholen nog relatief weinig aandacht besteden aan de verbetering van de beroepspraktijkvorming. Tjitske Siderius (SP) kwam tenslotte met het voorstel om een uitvraag te doen bij de mbo-scholen om zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat niet toegelaten wordt tot een mbo-school.

Prikkels
De voorstellen uit de Tweede Kamer werden één voor één afgewezen door minister Bussemaker. In reactie op de wens van Van Meenen betoogde zij dat de ervaringen met de aanpak van voortijdig schoolverlaten juist geleerd hebben dat financiële prikkels goed kunnen werken. Voorts gaf zij aan waarde te hechten aan een goede regionale afstemming rond de kwaliteitsverbetering, maar dat er ook nationale afspraken moeten zijn. Ook het voorstel van Lucas (VVD) over een alternatieve bpv-monitor werd door de minister ontraden. In de zomer van 2016 worden de eerste resultaten verwacht van de nieuwe opzet van de BPV-monitor, waarbij de tevredenheid van werkgevers, studenten en docenten wordt gemeten.

Stemming over de ingediende moties vindt plaats op dinsdag 15 december. Het is niet de verwachting dat moties een meerderheid halen.

Geplaatst op 9 december 2015 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering

[forminator_poll id="14436"]