Website brengt regionale data over onderwijs in beeld

De website ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ brengt per regio tal van cijfers in beeld over onderwijs en arbeidsmarkt. De site kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het maken van plannen over regionale samenwerking.

De website bevat data over beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo) en arbeidsmarkt. Gebruikers kunnen per gemeente of regio informatie verzamelen over tal van onderwerpen. De meer dan honderd indicatoren hebben bijvoorbeeld betrekking op deelname aan onderwijs, doorstroming en studiesucces. Ook de aansluiting op de arbeidsmarkt wordt in beeld gebracht. Er zijn allerlei mogelijkheden om gemeenten of regio’s met elkaar te vergelijken. Ook kan de ontwikkeling van de laatste vijf jaar bekeken worden.

Bestuurlijke dialoog
De website is ontwikkeld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in samenwerking met de arbeidsmarktregio Noord Holland Noord. Volgens een toelichting wil de site ‘de beleidsmatige en bestuurlijke dialoog rond onderwijs, zorg en arbeidsmarkt in de regio’ ondersteunen. De informatie geeft aanknopingspunten om de situatie in de regio vast te stellen, te interpreteren en te analyseren.

Een vergelijkbaar hulpmiddel is de MBO-scanner. Daarnaast bestaat ook nog MBO Transparant.

Lees ook: Instellingsrapportages als hulpmiddel voor kwaliteitsplan