Welke ruimte hebben scholen bij leven lang ontwikkelen?

Scholen hebben volop mogelijkheden om bij opleidingen aan volwassenen maatwerk te leveren. In een nieuwe brochure doet het ministerie van Onderwijs uit de doeken hoe mbo-scholen opleidingen in het kader van ‘leven lang ontwikkelen’ kunnen aanbieden.

Veel mbo-scholen hebben de ambitie een rol te spelen bij het zogenaamde ‘leven lang ontwikkelen’. In de dynamische arbeidsmarkt van vandaag hebben veel werknemers van tijd tot tijd behoefte aan bij- of omscholing. Deze vorm van onderwijs wordt vanouds veelal door particuliere opleiders aangeboden, maar ook mbo-scholen kunnen hierin een rol spelen. Het belang van ‘leven lang ontwikkelen’ neemt toe. Veel deskundigen pleiten voor het ruim beschikbaar stellen van persoonlijke ontwikkelbudgetten, waarmee iedere Nederlander zich periodiek kan bijspijkeren. Ook voor mbo-scholen kunnen hier interessante mogelijkheden liggen.

Ruimte

Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van onderwijs aan volwassenen, heeft het ministerie van Onderwijs, in samenwerking met de MBO Raad en de NRTO (de koepelorganisatie van particuliere opleiders), de brochure Ruimte in Regels. Een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen uitgegeven. In de brochure wordt veelal via vragen en antwoorden uit de doeken gedaan welke mogelijkheden mbo-scholen hebben voor het aanbieden van opleidingen voor volwassenen. Rode draad is dat scholen maatwerk mogen aanbieden, zolang ze hun keuzes maar goed kunnen verantwoorden. Het burgerschapsonderwijs is bijvoorbeeld bij een mbo-diploma een verplicht onderdeel, maar kan bij volwassenen een heel ander karakter hebben dan bij tieners.

Vrijstellingen

In de brochure wordt ook ingegaan op de mogelijkheid van vrijstellingen. Op basis van bijvoorbeeld werkervaring of een eerdere opleiding kan de school een vrijstelling voor een onderdeel van de opleiding verlenen. Dit moet altijd op individuele basis gebeuren. Een en ander moet achteraf voor derden controleerbaar zijn. Vrijstelling van examinering is ook mogelijk, hierover beslist de examencommissie. Interessant zijn ook de mogelijkheden die scholen hebben om delen van opleidingen aan te bieden en hiervoor een certificaat uit te reiken.

Download hier de brochure

Lees ook: Scholen willen leven lang ontwikkelen voor iedereen