Werkagenda mbo: kritiek vanuit de polder

Robbert Dijkgraaf kreeg vorige week veel lof voor zijn ambitieuze plannen voor het mbo. Opvallend zuinig reageren echter werkgeversorganisatie MBO Raad en de vakbonden.

Zo is het CNV van mening dat er in de plannen van Dijkgraaf essentiële dingen ontbreken. Danielle Woestenberg: ‘Er is veel aandacht voor studenten, maar te weinig voor de docenten die het werk moeten doen.’ Over de inzet van Dijkgraaf om jaarlijks 90 miljoen extra ter beschikking te stellen voor de doorstroom van docenten naar hogere salarisschalen is het CNV nog weinig enthousiast. Woestenberg vraagt zich af of het geld wel op de goede plek terechtkomt.

Kritiek

Vergelijkbare kritiek viel eerder al te horen bij vakbond AOb en werkgeversorganisatie MBO Raad. Hendrik de Moel van de AOb: ‘Het geld moet de op goede plek terechtkomen. Wij hopen dat er landelijke afspraken komen over het aantal LB-, LC-en LD-functies.’ De MBO Raad pleit juist voor het respecteren van afspraken die individuele scholen gemaakt hebben over doorstroming. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, over de besteding van het geld voor hogere salarissen: ‘Wat ons betreft is dat nog geen uitgemaakte zaak vanwege de rechten van scholen en de afspraken die zij hebben gemaakt met hun medewerkers.’

Geen hoofdrol

Wat bij de zuinige reacties van de sociale partners lijkt mee te spelen is dat zij bij de totstandkoming van de plannen tot nu toe geen hoofdrol hebben gespeeld. Volgens CNV Onderwijs zijn de bonden inhoudelijk zelfs helemaal niet betrokken geweest bij de mbo-werkagenda. Dat is volgens CNV jammer, omdat zo de inbreng van de werkvloer ontbreekt. Volgens CNV is dat ‘een gemiste kans’. Woestenberg ziet graag dat de bonden inspraak krijgen bij de uitvoering van de plannen, ‘zodat het geld op de goede plek terechtkomt’.

Tweede Kamer

In het proces van Robbert Dijkgraaf is nu eerst de Tweede Kamer aan zet. Op 9  november bespreekt de Kamer de plannen. Pas daarna zullen de gesprekken beginnen met de sociale partners. Bij de uiteindelijke ondertekening van de werkagenda zullen overigens nog veel meer partijen betrokken zijn, zoals de gemeenten (VNG), de werkgeversorganisaties en SBB.

Lees ook: Veel extra geld voor salarismix