Werkgevers: scholen kunnen stagematching niet aan

Het individueel koppelen van studenten aan stageplekken vraagt een enorme inspanning van scholen. Volgens werkgeversorganisatie VNO/NCW kunnen de mbo-scholen grootschalige stagematching niet aan.

In februari tekenden minister Dijkgraaf en de mbo-scholen het ‘Stagepact’. In die overeenkomst verplichtten de mbo-scholen zich om een begin te maken met stagematching. Hierbij koppelt de school een student zelf aan een stageplek. Er vindt geen ‘klikgesprek’ plaats tussen werkgever en stagiair. Op deze manier zou stagediscriminatie voorkomen kunnen worden.

Compromis

Aanvankelijk wilde minister Dijkgraaf dat alle stages van eerstejaars studenten op deze manier tot stand zouden komen. Na stevig verzet van werkgevers werd besloten tot een compromis: leerbedrijven en scholen gaan experimenteren met stagematching. Alle scholen zouden in ieder geval bij één opleiding beginnen met het direct plaatsen van studenten op stageplekken.

Goed op weg

Volgens de MBO Raad zijn de mbo-scholen inmiddels druk bezig met het experiment. Op NU.nl zegt een woordvoerder: ‘De meeste scholen zijn naar ons beeld goed op weg.’ Volgens NU.nl zijn werkgevers echter veel minder optimistisch. Zij menen dat het grootschalig matchen van studenten en stageplekken te veel vraagt van scholen: ‘Stagematching vergt veel inzet van scholen. Het veronderstelt dat scholen de stagebedrijven heel goed kennen, want dat is nodig om stagiairs en leerbedrijven succesvol aan elkaar te koppelen. De scholen kunnen grootschalige stagematching nu niet aan.’

Willen

Volgens ROC Nijmegen vraagt stagematching inderdaad veel inspanning van de school. Vorig jaar heeft de school 36 studenten op deze manier gekoppeld aan een stageplaats. De Nijmeegse school ziet stagematching vooral als ‘een kwestie van willen’. De deelnemende bedrijven zijn tevreden over de manier van werken. De Nijmeegse studenten geven echter aan liever zelf een stageplek te zoeken.

Enthousiast

Het Noordelijke Alfa College heeft inmiddels ook ervaring opgedaan met stagematching. Vorig jaar zijn twintig studenten elektrotechniek op deze manier aan een stageplek gekomen. Volgens een woordvoerder zijn de bedrijven enthousiast over de aanpak. Onderzoeker en beleidsadviseur Christian de Kraker: ‘Dit is een goed middel om stagediscriminatie uit te bannen.’

Lees het artikel op NU.nl

Lees ook: ROC Nijmegen tevreden over pilot stagematching