Wetsvoorstel: NLQF ook voor de private markt

Het kabinet wil dat het kwalificatiekader NLQF een wettelijke grondslag krijgt. Ook private opleidingen kunnen een NLQF-inschaling krijgen.

Het wetsvoorstel voor het NLQF is opnieuw voor internetconsultatie vrijgegeven. Het ministerie van Onderwijs werkt al zo’n tien jaar aan dit wetsvoorstel. Het NLQF is een kwalificatiekader dat is afgeleid van het Europese EQF (‘European Qualification Framework’). Het raamwerk onderscheidt bij opleidingen acht niveaus, van niveau 1 (de entreeopleiding) tot niveau 8 (de PhD-graad). Alle bekostigde opleidingen zijn standaard ingeschaald volgens het raamwerk. Zo krijgt een mbo 4-opleiding NLQF-4 en een associate degree-opleiding niveau 5.

Private opleidingen

Ook private opleidingen kunnen een inschaling aanvragen. De Onderwijsraad maakte in 2019 bezwaar tegen deze mogelijkheid. Volgens de Onderwijsraad kunnen er door gebruik van het NLQF misverstanden ontstaan. Opleiders kunnen bijvoorbeeld de indruk wekken dat de overheid private leertrajecten via het NLQF erkent of een oordeel geeft over de kwaliteit ervan. Formele kwalificaties zouden hierdoor aan waarde kunnen inboeten.

Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet heeft begrip voor de bezwaren van de Onderwijsraad, maar legt deze toch naast zich neer. Het belangrijkste argument daarvoor is het belang van een transparante opleidingsmarkt. De overheid stimuleert, onder andere via de STAP-subsidie, het leven lang ontwikkelen. Het is voor cursisten, maar ook voor werkgevers, van groot belang om te weten tot welk niveau een bepaalde cursus opleidt. Nu is vaak niet duidelijk wat het niveau van een opleiding is. Private opleiders kunnen hun opleidingen laten inschalen door het coördinatiepunt NLQF. Als dat gebeurt, is dat niet een kwaliteitsoordeel maar een oordeel over de inschaling van het niveau waartoe de cursus opleidt.

Boete

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om misbruik van het NLQF te beboeten. De maximale boete bij misbruik ligt zeer hoog: 870.000 euro (overeenkomend met het zesde niveau van een strafrechtelijke boete).

Het wetsvoorstel is nu vrijgegeven voor internetconsultatie. Iedereen die dat wil kan hier een reactie geven op het voorstel (tot 21 november).

Lees ook: Onderwijsraad: ‘Gebruik NLQF niet voor de private markt’