Wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht gepubliceerd

Het wetsvoorstel dat gemeenten de mogelijkheid geeft jongeren tot 21 jaar te verplichten naar school te gaan is in concept gepubliceerd. Tot begin september kan iedereen reageren op het voorstel.

Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om jongeren tot 21 jaar te verplichten om naar school te gaan tot het moment dat zij een startkwalificatie behalen. Doel is om het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te dringen. Onder een startkwalificatie wordt verstaan een diploma op minimaal mbo 2-niveau. Ook wie een havo- of vwo-diploma heeft, beschikt over een startkwalificatie. Gemeenten krijgen met dit wetsvoorstel een extra instrument in handen om in te zetten op het behalen van een startkwalificatie. Als de jongere zich niet houdt aan de kwalificatieplicht, kan de gemeente een boete opleggen.

Leerplicht

Op dit moment geldt in heel Nederland een algemene leerplicht voor jongeren tot 16 jaar. Sinds 2007 bestaat er ook een kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar die geen startkwalificatie hebben. Deze maatregel heeft sterk bijgedragen aan het terugdringen van de schooluitval. In de periode tussen 2007 en 2016 is het aantal uitvallers gedaald van zo’n 70.000 naar ongeveer 23.000. Sinds 2016 is de uitval weer licht gestegen tot zo’n 27.000. Met de mogelijkheid van een kwalificatieplicht tot 21 jaar hoopt het kabinet de uitvalcijfers verder terug te kunnen dringen. Het doel van het kabinet is 20.000 uitvallers in 2025.

Gericht inzet

Het gaat bij de verlengde kwalificatieplicht niet om een generieke maatregel. De wet creëert alleen de mogelijkheid dat een gemeente op aanvraag toestemming krijgt voor het verlengen van de kwalificatieplicht. Op deze manier vormt de verlengde kwalificatieplicht geen inbreuk op de grondrechten. De inzet van de plicht kan niet op zichzelf staan. Om toestemming te krijgen moet de gemeente een stevig beleid hebben rond het begeleiden en ondersteunen van jongeren die voortijdig zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. De gemeente moet aantonen dat de verlengde kwalificatieplicht het sluitstuk is van een breed beleid.

Draagvlak

Om gebruik te maken van de verlengde kwalificatieplicht heeft de gemeente ook de steun nodig van scholen in de regio. Een verlengde kwalificatieplicht heeft namelijk grote gevolgen voor scholen. Zo zullen er meer jongeren deelnemen aan het onderwijs, en er zal ook meer gebruik worden gemaakt van de zorginfrastructuur. Het is om die reden noodzakelijk, zo vindt het kabinet, dat scholen invloed kunnen uitoefenen op de beslissing om de verlengde kwalificatieplicht in te zetten.

Iedereen kan reageren op het concept-wetsvoorstel via Internetconsultatie

Lees ook: Voorstel verlengde kwalificatieplicht toch al snel naar Kamer