Wie wordt de nieuwe mbo-leraar van het jaar?

Tot maandag 9 mei kunnen docenten en studenten hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2016.

De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. De verkiezing richt zich vooral op leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven gaan en die weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is een erkenning voor het vakmanschap van de individuele leraar, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel.

Selectieronde
Elke sector (po, so, vo, mbo) krijgt een eigen ‘Leraar van het Jaar’. Uit de aangemelde docenten maakt een beroepsjury een selectie van 10 docenten per sector. De beroepsjury kiest niet de beste docenten, maar docenten die hun passie uitdragen, die inspireren en die ambassadeur willen zijn van hun sector. Deze genomineerde docenten moeten verschillende opdrachten doen, zoals het maken van een filmpje, waarin zij vertellen hoe zij het docentschap invullen. Een andere opdracht is het schrijven van een motivatie van maximaal een A4 over hoe zij hun rol als ambassadeur willen gaan vervullen, als zij tot Leraar van het Jaar verkozen worden.

Juryronde 2 en 3
Na de zomervakantie komt de beroepsjury opnieuw bijeen om de drie genomineerden per categorie te selecteren. Deze leraren ontvangen een uitnodiging voor de vakjurydag in september. Op deze dag vindt de jurering door de vakjury (mensen uit de sectorraden, vakbonden, LAKS, et cetera) plaats. De jury beoordeelt de leraren op basis van een korte presentatie en een interview. Aan het einde van de dag maken de vakjuryleden een keuze voor de winnaars. De uitreiking vindt plaats tijdens het Lerarencongres (begin oktober). Vanaf half september tot vlak voor de verkiezing kun je op mbo-today interviews lezen met de genomineerde mbo-docenten.

Stokje overnemen
Over enkele maanden weten we dus wie het stokje van de huidige mbo-docent van het Jaar, rekendocent Diederick de Vries, over neemt. Diederick noemt de verkiezing, ongeacht de uitslag, ‘enorm inspirerend’. In een interview met mbo-today zegt hij over de genomineerde leraren, die hij in het kader van de Verkiezing diverse malen heeft ontmoet, het volgende: ‘Dit is echt een mooie club met 12 bevlogen, dynamische en gepassioneerde docenten uit het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Onze bijeenkomsten verbreden mijn blikveld. De inspiratie die ik hier opdoe, neem ik terug naar mijn team. Dit alles maakt deze wedstrijd, ongeacht de uitkomst, onvergetelijk!’

Wil jij jouw favoriete docent nomineren voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2016? Ga dan naar de site van de Onderwijscoöperatie en vul dit formulier in. Het kan nog tot maandag 9 mei.