Wisselende reacties op ondertekende werkagenda mbo

Het kabinet investeert de komende jaren honderden miljoenen extra in het mbo. Desondanks reageren de diverse partijen uit de mbo-polder wisselend op de definitieve werkagenda ‘Samen werken aan talent’.

Een trotse minister Dijkgraaf zette gisteren zijn handtekening onder de ‘werkagenda mbo’. Met hem deden dat vertegenwoordigers van studenten (JOB), docenten (BVMBO), scholen (MBO Raad en NRTO), leerbedrijven (SBB), werkgevers (VNO/MKB) en gemeenten (VNG). De vakbonden zijn de opvallende afwezigen. AOb en CNV zijn het niet eens met de afspraken die gemaakt zijn over de salarismix in het mbo. Zij willen dat scholen verplicht worden om meer docenten te laten doorstromen naar de hogere salarisschalen.

Salarismix

In de werkagenda heeft minister Dijkgraaf veel extra geld vrijgemaakt voor hogere salarissen. Anders dan de vakbonden willen, laat de minister de besteding van de middelen echter over aan de individuele scholen. AOb en CNV hadden graag landelijke afspraken gezien over het aantal docenten in de hogere schalen. De werkagenda vraagt nu aan de scholen de ambities te formuleren voor een evenwichtige salarismix. Ondernemingsraden kunnen hierover meepraten. Volgens de vakbonden is dit echter te mager. Abhilash Sewgobind (CNV) vindt dat minister Dijkgraaf te weinig oog heeft voor de belangen van docenten: ‘We willen dat minister Dijkgraaf serieus kijkt naar de inbreng van het mbo-personeel en niet over hun hoofden heen regeert. Wij hebben ernstige twijfels over de doelmatigheid van de investeringen die de minister doet. Gaat dat geld wel goed terechtkomen op de werkvloer of verdwijnt het in de grote pot van de mbo-instellingen?’

Niveau 2

Adnan Tekin van de MBO Raad is juist zeer tevreden met de werkagenda. Hij is met name blij met de structurele investering in het onderwijs op niveau 2. ‘Ik ben er ongelooflijk trots op dat we structurele financiering hebben gekregen om deze studenten extra begeleiding te geven. De scholen krijgen meer lucht en ruimte om kleinere klassen te maken en meer begeleiding op maat te verzorgen. Ook kunnen we voor de studenten die daar behoefte aan hebben werken aan nazorg, bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt.’

Bevoegdheden

De vereniging van mbo-docenten, de bvmbo, is eveneens blij met de werkagenda. Voorzitter Andries Knol maakt zich echter wel zorgen over de uitwerking in de praktijk. Het gaat dan niet alleen om de afspraken over de salarismix, maar ook over de inzet van onbevoegde docenten. Volgens Knol zou het goed zijn als het onderwijs in basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap) alleen door bevoegde docenten verzorgd zou mogen worden. Dit is ook de wens van minister Dijkgraaf, maar voor veel scholen gaat dit (nog) te ver. Als compromis is in de werkagenda afgesproken dat het ministerie een ‘verkennend onderzoek’ laat doen naar de achtergrond van de docenten die het onderwijs in de basisvaardigheden verzorgen. Mede op basis daarvan zal minister Dijkgraaf nog dit jaar een besluit nemen over de bevoegdheidseisen. Daarbij is van belang dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat het onderwijs in de basisvaardigheden alleen door bevoegde docenten mag worden verzorgd.

Lees hier de Werkagenda mbo 2023-2027 ‘Samen werken aan talent’

Lees ook: Vakbond AOb geeft (nog) geen steun aan werkagenda mbo