Zeer sterke stijging aantal mbo-vacatures

Werkgevers staan te springen om werknemers met een mbo-opleiding. In de periode van maart tot en met augustus van 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau, 20% meer dan in dezelfde periode in 2016.

De meeste mbo’ers zijn nodig in de sectoren gastvrijheid, retail en zorg. Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV met bijna een kwart af. Met name vanuit de detailhandel, gezondheidszorg en bouwnijverheid doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit onderzoek van SBB en UWV.

‘Keihard nodig’
‘Doordat er veel vacatures zijn, slagen steeds meer jongeren erin hun baan te behouden of van baan te wisselen’, meldt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie UWV. ‘De jeugdwerkloosheid is inmiddels weer terug op het lage niveau van voor de crisis.’ ‘We hebben vakmensen keihard nodig. Daarom moeten we jongeren blijven enthousiasmeren voor het mbo’, stelt Ton Heerts, voorzitter SBB en voorzitter van de MBO Raad. ‘Bedrijfsleven, scholen, maar ook bijvoorbeeld ouders hebben daar een rol in. En ook voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen, heeft het mbo veel te bieden.’

Stijging in alle regio’s
In alle regio’s nam het aantal mbo-vacatures toe. De regio’s Drechtsteden (+44%), Achterhoek (+43%) en Midden-Holland (+39%) kenden de grootste toename van het aantal mbo-vacatures, zo blijkt uit de cijfers van SBB. De regio’s met de kleinste toename zijn Gorinchem (+4%) en Flevoland (+6%). Per regio en opleiding is inzichtelijk gemaakt waar goede baan- en stagekansen liggen. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij bijvoorbeeld kiezen voor de opleidingen servicemonteur, verkoper detailhandel en mbo-verpleegkundige.

Minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren
In 2017 verstrekte UWV ruim 61.500 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar, een daling van 18.500 (-23%) ten opzichte van een jaar geleden. In de sectoren detailhandel, gezondheidszorg, welzijn & cultuur en bouwnijverheid is de afname het grootst. De instroom van jongeren in de WW daalt het minst in de sector industrie, nutsbedrijven & delfstoffen. De regio met de grootste afname is Noord-Limburg (-34%). De regio met de kleinste afname is Amsterdam (-18%). De hoofdstad van Nederland had minder te lijden onder de economische crisis dan de rest van het land, waardoor het aantal nieuwe WW-uitkeringen minder sterk steeg.

Lees ook: Volop arbeidsmarktkansen voor mbo’ers