Zorgen over sterke krimp aantal mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten is in het huidige studiejaar sterk gekrompen. Volgens de meest recente telling, per 1 oktober 2021, is het aantal studenten gedaald van 520.000 in 2020 naar 498.000 in het huidige studiejaar. De MBO Raad maakte zich zorgen.

De krimp van het aantal studenten komt niet onverwacht. Al jaren wordt voorspeld dat de demografische trend onvermijdelijk gaat leiden tot minder instroom in het mbo. De scherpe daling die zich dit jaar voordoet, kan voor een deel verklaard worden door corona. Vorig jaar steeg het aantal studenten juist naar een recordhoogte, doordat vanwege de pandemie veel studenten langer op school bleven. Ook in 2019 telde het mbo in Nederland al iets minder dan 500.000 studenten.

Havoïsering

Desondanks maakt de MBO Raad zich grote zorgen over de krimp. In de periode tot 2025 wordt namelijk een verdere daling verwacht tot zo’n 475.000 studenten. Deze krimp is niet alleen een punt van zorg voor – met name – mbo-scholen in de regio, maar ook voor de vaderlandse economie. De dreigende personeelstekorten in cruciale sectoren als zorg en techniek zullen hierdoor alleen maar groter worden. Tijdens de presentatie van de MBO Benchmark in de Tweede Kamer riep Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, op tot actie. Het is belangrijk, aldus Tekin, iets te doen aan de ‘havoïsering’: te veel jongeren verkiezen het havo boven het mbo. Ook wil Tekin meer mogelijkheden om eerstejaars mbo-studenten breed op te leiden. Tekin heeft zijn hoop gevestigd, zo hield hij de Kamerleden voor, op het nieuwe regeerakkoord.

Financiën

Uit de benchmark blijkt dat de mbo-sector er financieel gezond voor staat. Over de hele linie is de financiële positie van scholen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is het aandeel van het budget dat naar onderwijspersoneel gaat gestegen van zo’n 72 procent naar zo’n 73 procent. Ander positief nieuws: de schooluitval daalt en de doorstroom naar het mbo stijgt. Bovendien blijkt dat het aantal werknemers in het mbo dat tevreden is over de werkdruk is toegenomen en dat meer werknemers in de categorie ‘betrokken/bevlogen’ vallen.

Foto: Adnan Tekin biedt de benchmark aan René Peters (CDA) aan. Lees hier meer over de benchmark mbo.

Lees ook: Krimp mbo: grote regionale verschillen