Gemeente Delft start Jongerenacademie

Bij de gemeente Delft kunnen strak jongeren terecht die op zoek zijn naar een passende opleiding, een leerwerkplek voor een BBL-opleiding, een stageplek of werk. Voor deze jongeren zijn er trainingen van de Jongerenacademie. Er is onder meer hulp bij het aanmelden voor een opleiding, het zoeken van en het solliciteren naar een stageplek, leerwerkplek of werk. Dat meldt de Gemeente Delft. 

De trainingen van de Jongerenacademie zijn voor jongeren tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is nodig wanneer jongeren alleen een opleiding hebben afgerond op minimaal havo of mbo 2-niveau. Soms lukt dat niet door verschillende oorzaken, zoals verkeerde studiekeuze, schulden of andere problemen.

Drie dagdelen, vier weken
Op de Jongerenacademie volgen de jongeren drie dagdelen per week trainingen en één dagdeel gaan de jongeren aan de slag met opdrachten. De trainingen worden in groepsverband gegeven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: solliciteren, onderwijs, studiefinanciering aanvragen, schulden en maatschappelijke problemen. Het duurt ongeveer 4 weken. De jongeren krijgen hulp zo lang als nodig is.

Gedrag en werkhouding
Na de Jongerenacademie weten de jongeren welke opleiding ze willen volgen of het werk dat ze willen doen. Ook weten de jongeren meer over hun eigen gedrag en werkhouding. Verder hebben de jongeren zich voor een opleiding aangemeld en hebben ze gesolliciteerd naar een leerwerkplek, stageplek of werk. Wanneer de jongeren na vier weken nog geen idee hebben over hun toekomst, kunnen ze weer terugkomen bij de werkconsulent van de gemeente.

Lees verder

Best practices

Miserat duas pmetorias cohortis Caesar, addito ut magistratus Calabriae Apulique et Campani suprema erga memoriam filii sui munera fungerentur. igitur trlbunorum centurionumque umeris cineres portabantur; praecedebant incompta signa, versi fasces; atque ubi colonias transgrederentur, atrata plebes, trabeati equites pro opibus … Lees verder

Testpagina

Nihil intermissa navigatione hiberni maris Agrippina Corcyram insulam advehitur, litora Calabriae contra sitam. illic paucos dies componendo animo insumit, violenta luctu et nescia tolerandi. interim adventu eius audito intimus quisque amicorum et plerique militares, ut quique sub Germanico stipendiihil intermissa … Lees verder

Legal

Miserat duas pmetorias cohortis Caesar, addito ut magistratus Calabriae Apulique et Campani suprema erga memoriam filii sui munera fungerentur. igitur trlbunorum centurionumque umeris cineres portabantur; praecedebant incompta signa, versi fasces; atque ubi colonias transgrederentur, atrata plebes, trabeati equites pro opibus … Lees verder

Onderzoek naar excellentie in het mbo

Diverse mbo-scholen voeren de komende jaren onderzoek uit naar excellentie in het mbo. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft de eerste drie praktijkonderzoeken goedgekeurd. De komende jaren ontwikkelen veel mbo-scholen excellentieprogramma’s voor talentvolle studenten. Om kennis over excellentie in het mbo … Lees verder

Rubriek ‘Mag dat?’ geeft uitleg over regels

Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben op delerarenagenda.nl de rubriek ‘Mag dat?’ gelanceerd. Via artikelen en video’s geeft de rubriek uitleg over regels. Veel scholen hebben de ambitie om te innoveren. Zij zoeken de ruimte … Lees verder

Bericht Legal 2

Miserat duas pmetorias cohortis Caesar, addito ut magistratus Calabriae Apulique et Campani suprema erga memoriam filii sui munera fungerentur. igitur trlbunorum centurionumque umeris cineres portabantur; praecedebant incompta signa, versi fasces; atque ubi colonias transgrederentur, atrata plebes, trabeati equites pro opibus … Lees verder