De ‘mystery guest’ als oplossing voor stagediscriminatie?

De gemeente Amsterdam wil met het project ‘Mystery Guest’ discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken. Als werkgever wil Amsterdam zelf het goede voorbeeld geven. Doelstelling van het project is te komen tot een ‘constructieve signalerende Mystery Guest aanpak’. Via drie experimenten … Lees verder

Handreiking ‘Scholing via praktijkleren in het mbo’

Om regionale mobiliteitsteams te ondersteunen heeft het UWV een handreiking ontwikkeld over praktijkleren in het mbo. De handreiking bevat handvatten om een regionale aanpak voor ‘scholing via praktijkleren in het mbo’ op te zetten. Aanleiding voor het ontwikkelen van de … Lees verder

‘Grotere rol docenten bij bepalen bekwaamheid docent’

Docenten moeten een zwaardere stem krijgen bij het bepalen of een docent kan worden ingezet voor een bepaalde opleiding. Op dit moment wordt dit in het mbo door het schoolbestuur bepaald. Dat moet veranderen, vindt de overgrote meerderheid van docenten … Lees verder