Associate degree in teken van leven lang ontwikkelen

De Associate Degree-opleiding kan een grote rol gaan spelen bij de uitbouw van het leven lang ontwikkelen. Het aantal studenten zal snel groeien, verwacht Ton Heerts.

De voorzitter van de MBO Raad deed zijn uitspraken tijdens de eerste landelijke Associate Degree conferentie, vorige week in Almere. Tijdens deze conferentie presenteerden de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen nogmaals het convenant dat zij afgelopen zomer hebben getekend. In dit convenant hebben hbo en mbo afgesproken nauw samen te werken bij de uitbouw van de Associate Degree. De afspraak is dat het hbo primair verantwoordelijk is voor de Associate Degree. Volgens Ton Heerts is de opleiding onderdeel van het hoger onderwijs: ‘Het moet geen concurrentie worden tussen de scholen, er is al genoeg gedoe. Dus laten we vooral samenwerken.’

Enorme potentie
Volgens Heerts ligt er voor de Associate Degree een mooie toekomst in het verschiet als het gaat om leven lang ontwikkelen: ‘De Associate Degree heeft een enorme potentie voor leven lang ontwikkelen. Wanneer een afgestudeerde mbo’er zegt: ik ga werken, maar ik wil eigenlijk ook nog wel de AD in deeltijd doen, om misschien later nog een keer een stap te maken. Dan komt werken in combinatie met leren in de baas zijn tijd, of deels in de baas zijn tijd ook echt los.’

Groei
Heerts voorziet een stevige groei van het aantal AD-studenten. Op dit moment vormen de AD-studenten slechts 1,5% van het aantal studenten in het hoger onderwijs. Volgens Heerts moet dit percentage het komende jaar groeien naar 3%. Hij voorziet dat de Associate Degree sterk in het teken van leven lang ontwikkelen komt te staan, ‘met een doorbraak zoals gewenst door het kabinet in het regeerakkoord.’

Lees verslagen van de conferentie op Science Guide en op de site van het overlegplatform Associate Degrees.

Lees ook:
Afspraken over samenwerking hbo-mbo bij Associate Degree
Sterke groei associate degree-opleidingen