Sterke groei associate degree-opleidingen

De associate degree-opleidingen winnen snel aan populariteit. Volgens voorlopige cijfers hebben zich dit jaar maar liefst dertig procent meer studenten aangemeld dan vorig jaar.

Het gaat goed met de associate degree-opleidingen. De tweejarige opleidingen tussen het mbo en het hbo in verwelkomen dit collegejaar opvallend meer eerstejaars dan voorheen. Het aantal inschrijvingen steeg met zo’n 30 procent. Bij hogeschool Windesheim nam bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen toe van 100 tot 250. En in Den Bosch, waar Avans dit jaar voor het eerst associate degrees aanbiedt, meldden zich ruim driehonderd studenten. In heel Nederland starten ongeveer 2.700 studenten aan zo’n opleiding. Naast mbo’ers weten ook havisten de opleidingen beter te vinden.

Baankansen
De groei van het aantal associate degree-opleidingen past in de ambities van de Vereniging Hogescholen. In de visie ‘Wendbaar en weerbaar’ was de ambitie opgenomen om tot een landelijk dekkend aanbod van ad-opleidingen te komen. De Associate degrees zijn bijzonder geschikt voor mbo’ers die opzien tegen een volledige hbo-opleiding. Volgens Lex Kloosterman van Windesheim voorziet de opleiding in een duidelijk behoefte: ‘Ad’s vullen echt een gat tussen hbo en mbo. De baankansen zijn heel goed, want werkgevers zijn op zoek naar mbo’ers die meer hebben gedaan.’ Sinds kort heeft de associate degree een zelfstandige positie binnen het hoger onderwijs, naast de bachelor en de master.

Reputatie mbo
In politiek Den Haag wordt met argwaan gekeken naar de ontwikkelinge. De SP vreest dat de associate degrees ‘afvoerputjes’ worden van hbo-opleidingen. Andere partijen zien juist kansen om de reputatie van het mbo te verbeteren. Dankzij een amendement van (voormalig) Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD) krijgen mbo-scholen meer ruimte om delen van associate degree-opleidingen aan te bieden. Wel moet er sprake zijn van een formele samenwerking met een hbo-instelling.

Lees ook: ‘RAC’ biedt zelfstandige associate degree-opleiding aan