Bezuiniging subsidie leerbanen toch van tafel

De Tweede Kamer is van mening dat de bezuiniging van 19,5 miljoen euro op de subsidie voor leerbanen niet door mag gaan. Bij het debat over de Rijksbegroting werd een motie die hiertoe oproept unaniem aangenomen.

De motie ‘Red de leerbanen’, ingediend door Lodewijk Asscher (PvdA), werd door de volledige Tweede Kamer gesteund. In het debat had minister-president Rutte al laten doorschemeren zelf ook niet gelukkig te zijn met de voorgenomen bezuiniging op de subsidie voor leerbanen. Hij gaf aan open te staan voor voorstellen van de Tweede Kamer.

Dekking nog onduidelijk
In de motie-Asscher wordt opgeroepen de begroting voor OCW met het benodigde bedrag (19,5 miljoen euro) op te hogen. Dit om te voorkomen dat de bezuiniging elders binnen de onderwijsbegroting terecht zou komen. Het is nog niet duidelijk waar het kabinet het benodigde geld vandaan gaat halen. De motie vraagt het kabinet een dekking te zoeken en die later aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Korting 2018 gaat wel door
In de Tweede Kamer bestaat al langer onvrede over de bezuiniging op de leerbanen. In juli werd een motie van SP-Kamerlid Mahir Alkaya om de bezuiniging op leerbanen te schrappen met de kleinst mogelijke meerderheid (76 tegen 74 stemmen) verworpen. Deze motie had betrekking op het jaar 2018. Deze bezuiniging, zeven miljoen euro, gaat wel door.

Lees ook:
Breed verzet tegen bezuiniging op praktijkleren in 2019
Subsidie voor leerbanen met één jaar verlengd