Bussemaker: werkgevers kunnen meer doen aan tekort technici

Minister Bussemaker roept werkgevers in de techniek op om meer stage- en bbl-plekken beschikbaar te stellen. Overheid en bedrijfsleven moeten samen zorgen dat Nederland in de toekomst verzekerd is van voldoende technisch opgeleide medewerkers.

Dat stelt minister Bussemaker in antwoord op vragen van het kersverse Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) over de techniekopleiding in het mbo. Wiersma maakt zich grote zorgen over een tekort aan technisch opgeleide medewerkers. Kan de overheid niet meer doen om aan de vraag naar technici te voldoen, zo vraagt Wiersma zich af.

Techniekpact
Om de ‘responsiviteit’ van het mbo te verbeteren heeft de overheid de afgelopen tijd diverse maatregelen genomen, zo stelt de minister. Het gaat dan onder andere om de introductie van keuzedelen, de mogelijkheid van cross-over opleidingen en het Regionaal Investeringsfonds. Specifiek voor de techniekopleiding is er het Techniekpact, waardoor de aansluiting tussen vmbo en mbo is verbeterd en de hogere bekostiging voor de techniekopleidingen is behouden.

Bedrijfsleven
Volgens de minister zijn de mbo-scholen door dit soort maatregelen beter in staat om hun opleidingen aan de laten sluiten bij de arbeidsmarkt. Maar ook het bedrijfsleven moet meewerken aan oplossingen. Bijvoorbeeld voor meer bbl-plekken en stageplekken te realiseren en door docenten stages te laten lopen binnen bedrijven. De minister roept de werkgevers in de techniek op hier concreet invulling aan te geven: ‘Samen moeten we zorgen dat Nederland ook in de toekomst verzekerd is van voldoende goed opgeleide technici.’

Geen accreditatie
Minister Bussemaker ziet niets in het door de VVD voorgestelde model van accreditatie van opleidingen. Volgens voorstellen van voormalig Kamerlid Anne-Wil Lucas zouden op die manier ook private aanbieders meer ruimte moeten krijgen om opleidingen aan te bieden. De minister wil echter vasthouden aan de kwalificatiestructuur. Deze biedt voldoende ruimte aan scholen en regionale werkgevers om het opleidingsprogramma zelf vorm te geven.

Zorgen
Minister Bussemaker maakt zich – met de VVD – zorgen over het aanbod van voldoende geschoold technisch personeel. Naast alle maatregelen die de overheid genomen heeft, ligt de bal nu ook bij de werkgevers. De minister roep de werkgevers op om ‘hun deuren open te zetten voor jongeren om in de praktijk te leren.’