Centres of Expertise ontvangen ook in 2018 overheidsfinanciering

Alle 19 Centres of Expertise hebben van minister Bussemaker van Onderwijs een financiering toegewezen gekregen voor 2018. Dat betekent dat de samenwerkingsverbanden tussen onder andere onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden binnen het hbo en mbo een jaar langer door kunnen gaan. Alle centres hebben 1 miljoen euro toegewezen gekregen.

Vanaf 2019 moet er een nieuw financieringsinstrument komen voor de samenwerking. Om 2018 te kunnen overbruggen heeft de minister besloten extra geld in te leggen: eind 2017 zou de regeling namelijk officieel zijn afgelopen. Inmiddels zijn er al 149 Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en Centres of Expertise (hbo) tot stand gekomen. Door de financiering vanuit de overheid, maar ook vanuit het bedrijfsleven is flink geïnvesteerd in de samenwerking.

De genoemde centra zijn samenwerkingsverbanden die het contact tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden moet stimuleren. Een centrum bestaat uit gemiddeld 35 bedrijven of organisaties, 375 studenten en 30 docenten. Gezamenlijk bereiken zij jaarlijks 4.500 bedrijven, 50.000 studenten en bijna 4.000 docenten binnen 83 mbo-instellingen en hogescholen. Indrukwekkende cijfers, dat blijkt ook wel uit de nieuwe financiering. Naast het creëren van een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat innovatievermogen in het bedrijfsleven centraal.

Henk Pijlman, voorzitter van de Hanzehogeschool, benadrukte vorig jaar al het belang van de centra voor de binding die de opleidingscentra met de regio hebben: ‘Alle ogen zijn nu gericht op de samenwerking met werkgevers. Dat zou eigenlijk heel logisch moeten zijn in het beroepsonderwijs, maar het resulteerde eigenlijk altijd in de heel erg eendimensionale stage. Nu staat juist die samenwerking centraal.’

Lees ook: Vakmanschapscentra bewijzen bestaansrecht en Bedrijfsleven wil samenwerking met onderwijs versterken