Conferentie over excellentie in het mbo

Op donderdag 11 mei vindt een conferentie plaats over excellentie in het mbo. Wil je een bijdrage leveren? Meld je dan aan voor 15 maart!

Sinds de start van de excellentieprogramma’s in het mbo in 2015 is er veel gebeurd. Bijna alle scholen hebben hun eigen excellentieplan geschreven en zijn van start gegaan. In het najaar van 2016 is een eerste netwerkbijeenkomst gehouden waarin scholen kennis met elkaar gedeeld hebben. In de conferentie van donderdag 11 mei wordt hier een vervolg aan gegeven. Scholen krijgen de kans om ervaringen met elkaar delen. Wat werkt, wat kan anders?

Maken, vragen, inspireren
De conferentie is bedoeld voor iedereen die bij de excellentieprogramma’s op het mbo betrokken is. Tijdens de conferentie is ruimte voor diverse werkvormen:
– Maken: in workshops gaan docenten samen aan de slag rond bepaalde thema’s (ca.45 minuten).
– Vragen: wie een vraagstuk heeft kan dit in een ronde tafel met collega’s bespreken (ca.30 minuten).
– Inspireren: wie interessante ervaringen wil delen kan een korte presentatie houden (ca.15 minuten).

Bijdrage leveren
Wie een bijdrage wil leveren kan voor 15 maart een mail sturen naar r.dopper@rijnijssel.nl. Geef in je bijdrage aan of je wil maken, vragen of inspireren, voorzien van een korte omschrijving.

De conferentie vindt plaats op donderdag 11 mei 2017 bij de Hotelschool Wageningen (onderdeel van Rijn IJssel), Marijkeweg 5 in Wageningen. Meer informatie: Leontien Kragten (l.kragten@rocmn.nl) of René Dopper (r.dopper@rijnijssel.nl).