De AOC Raad gaat over in ‘Connect Groen’

De AOC Raad, de belangenorganisatie van de groene mbo-scholen, is per 31 maart 2019 opgeheven. De groene scholen blijven elkaar ontmoeten in een nieuwe organisatie: Connect Groen.

De opheffing van de AOC Raad heeft alles te maken met de overgang van het groene onderwijs naar het ministerie van Onderwijs. Van oudsher vielen de groene scholen onder het ministerie van Landbouw (later: Economische Zaken). Het huidige kabinet heeft ervoor gekozen om aan deze, in sommige opzichten, onlogische situatie een einde te maken. Het groene onderwijs is al sinds 1 januari overgeheveld naar het ministerie van Onderwijs. Tot vreugde van de groene scholen, die de laatste jaren klaagden over de – in verhouding tot andere scholen – magere bekostiging.

Connect

Voortaan worden de belangen van de groene mbo-scholen behartigd door de MBO Raad. Vanuit deze vereniging kunnen de contacten met Den Haag (vooral het ministerie van Onderwijs) gezocht worden. Toch kiezen de scholen voor het oprichten van een nieuw netwerk, ‘Connect Groen’. Volgens Rien van Tilburg, de laatste voorzitter van de AOC Raad, blijft er wel behoefte bestaan aan een ‘licht, netwerkachtig samenwerkingsverband’, waarin de AOC’s waar nodig kunnen samenwerken. De nieuwe organisatie moet zich wel bewijzen: ‘Over twee jaar bekijken we of deze vorm van samenwerking nog passend en nodig is’, zegt Van tilburg.

Koppositie

De opheffing van de AOC Raad weerspiegelt zeker niet een afnemend belang van het groene onderwijs. Volgens het eerste persbericht van Connect Groen is het groene onderwijs relevanter dan ooit. Via onder andere het Groenpact wil het Nederlandse groene onderwijs de mondiale koppositie behouden.

Lees ook: Succesvol Groenpact gaat tweede fase in