Rechter: groen onderwijs heeft geen recht op extra geld

Het groene onderwijs heeft geen recht op € 25 miljoen extra rijksgeld per jaar. Volgens de rechter is het Rijk niet verplicht de groene mbo-scholen dezelfde bekostiging te geven als de andere mbo-scholen.

De rechtszaak was aangespannen door alle dertien groene mbo-scholen gezamenlijk. Zij zijn van mening dat zij sinds 2016 een lagere bekostiging krijgen dan de andere mbo-scholen. Dit als gevolg van een besluit van het ministerie van Economische Zaken. Van oudsher vallen de agrarische onderwijscentra niet onder het ministerie van Onderwijs, maar onder dat van Landbouw of Economische Zaken.

Gelijkheid
In de rechtszaak deden de groene mbo-scholen een beroep op het gelijkheidsbeginsel: op grond daarvan zouden de aoc’s dezelfde bekostiging moeten krijgen als de andere mbo-scholen. De rechter maakt echter korte metten met dit argument: er gelden nu eenmaal voor de groene scholen aparte regels. Het feit dat er in de toekomst wellicht sprake is van een overheveling van het agrarische onderwijs naar het ministerie van Onderwijs doet daar niets aan af. Met andere woorden: het Rijk staat in zijn recht om aparte bekostigingsnormen te hanteren voor het groene onderwijs.

Hoop
Naar verwachting besluit het nieuwe kabinet inderdaad om het agrarische onderwijs onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs. De hoop van de AOC-raad is er nu op gevestigd dat op dat moment ook de bekostiging wordt rechtgetrokken. In een interview is Rien van Tilburg, sinds kort voorzitter van de AOC Raad, optimistisch: ‘We gaan er vanuit dat straks de bezuiniging van tafel gaat’.

Lees ook:
Groen onderwijs strijdt door
Groen onderwijs kan onder voorwaarden naar OCW