De rol van de docent in excellentie-onderwijs

Welke rol speelt de docent bij het verzorgen van excellentie-onderwijs? Die vraag staat centraal in het derde en laatste deel in de serie brochures over excellentie in het mbo.

In het mbo wordt de laatste jaren geëxperimenteerd met excellentieonderwijs. Het hoger onderwijs heeft al veel meer ervaring met excellentieonderwijs, hier meestal ‘honoursonderwijs’ genoemd. Om het mbo te laten profiteren van de ervaringen uit het hoger onderwijs is de serie ‘Excellentie in het mbo’ gestart.

Dilemma’s
Na brochures over de student en het programma richt de laatste brochure zich op de docent in excellentieprogramma’s. Er wordt onder andere ingegaan op het belang van de docent in het excellentieonderwijs. Ook worden de docentkenmerken die passen binnen deze onderwijscontext behandeld. Daarna gaat de brochure nader in op de didactiek in excellentieonderwijs, waarbij dilemma’s worden behandeld waarmee de docent te maken kan krijgen.

Ervaringen
De brochures zijn geschreven door een team van auteurs afkomstig uit het mbo (ROC Midden Nederland) en van de Universiteit Utrecht. Tal van voorbeelden uit met name het hbo worden behandeld. Op die manier kunnen mbo-docenten optimaal profiteren van de vele ervaringen die het hbo heeft opgedaan.

De brochure ‘Docent in excellentieonderwijs’ is hier hier te downloaden. Exemplaren kunnen besteld worden via info@mbo-today.nl

Lees ook:
Brochure over programma’s voor excellentieonderwijs
Leren van ervaringen in het hoger onderwijs