Docenten werken aan ‘professionele standaard’

De Onderwijscoöperatie is bezig een ‘professionele standaard’ voor leraren te ontwikkelen. In die standaard leggen docenten vast welke professionele eisen ze aan elkaar stellen. Ook mbo-docenten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de standaard.

Het is de bedoeling dat in de professionele standaard wordt benoemd welke (minimum)eisen leraren aan elkaar stellen. De standaard is daarmee een aanvulling op de bekwaamheidseisen. Met de standaard wil de Onderwijscoöperatie benoemen welke waarden de basis vormen van het gedrag van de leraar op school; dit om de professionele dialoog over het vak te ondersteunen.

Conceptversie
Nog dit jaar wil de Onderwijscoöperatie een conceptversie van de professionele standaard opleveren. Vorig jaar werd al in een consultatieronde geïnventariseerd welke waarden leraren belangrijk vinden in hun werk. De komende maanden worden gebruikt om nog meer input te verzamelen. Dit gebeurt in focusbijeenkomsten, waarbij docenten onder leiding van René Kneyber het gesprek aangaan. Daarnaast kunnen docenten hun ideeën op een digitaal platform kwijt. Dit moet in het najaar van 2016 leiden tot een eerste schets voor een standaard.

Waarom een professionele standaard?
De Onderwijscoöperatie is van mening dat een professioneel georganiseerde beroepsgroep een zekere mate aan zelfregulering nodig heeft. Leraren moeten elkaar onderling kunnen aanspreken op elkaars functioneren. Deze zelfregulering is ook van belang om bemoeienis van buitenaf te voorkomen. Een professionele standaard is een belangrijk vertrekpunt om tot zo’n zelforganisatie te komen. Daarin leggen leraren vast welke (minimum)eisen zij aan elkaar stellen en waar ze elkaar op aanspreken.

Lerarenregister
De professionele standaard is nauw verbonden met het lerarenregister. In het wetsvoorstel voor het lerarenregister wordt daarom ook de professionele standaard genoemd. Naar verluidt zijn inmiddels zo’n 40.000 leraren ingeschreven in het lerarenregister. Een half jaar geleden ging het om ongeveer 30.000 leraren. Het is de bedoeling dat vanaf 2017 inschrijving voor leraren verplicht is. Later dit jaar wordt een wetsvoorstel hierover in het Parlement behandeld.

Voor mbo-docenten wordt op 19 mei in samenwerking met de BVMBO een speciale bijeenkomst over de professionele standaard georganiseerd. De locatie is nog niet bekend. Zodra dit wel zo is, kun je je aanmelden voor deze bijeenkomst. Houd hiervoor de website van de BVMBO in de gaten.