Lerarenregister vanaf 2017 wettelijk verplicht

Vanaf 2017 moeten leraren die les willen geven zich inschrijven in het Lerarenregister. Dat bepaalt het wetsvoorstel waarmee de ministerraad afgelopen vrijdag heeft ingestemd.

Het doel van het lerarenregister is de kwaliteit van docenten, en daarmee van het totale onderwijs, te verhogen. Om in het register te staan, moeten docenten de juiste diploma’s hebben en via goedgekeurde opleidingen hun kennis bijhouden. Daarvoor kunnen docenten gebruik maken van een lerarenbeurs. Het register wordt al enige jaren onderhouden door de Onderwijscoöperatie. Tot op heden hebben ongeveer 30.000 docenten zich ingeschreven.

Zij-instromers
Onduidelijk is wat het verplichte lerarenregister betekent voor zij-instromers en leraren in opleiding. Met name vanuit het mbo is er altijd op aangedrongen om ook voor zij-instromers een plek in het register in te ruimen. Er komt voor deze groepen wellicht een overgangsregeling. Het wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State en wordt openbaar als het naar de Tweede Kamer gaat.