Drie nieuwe practoraten bij ROC van Twente

ROC van Twente start in het nieuwe schooljaar met drie practoraten: Versterken leerproces, Burgerschap en Zorg & Technologie. Het doel van de practoraten is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en -ontwikkeling bij ROC van Twente.

Steeds meer mbo-scholen richten ‘practoraten’ op. Sinds de eerste practoraten in oktober 2016 in het leven zijn geroepen door Stichting Ieder mbo een practoraat, is het aantal actieve practoraten fors gegroeid. Er zijn er nu zeventien actief. In april van dit jaar verscheen er een manifest, dat onder andere de rol die de practor binnen de school kan vervullen beschrijft.

Praktijkgericht onderzoek
Binnen een practoraat wordt praktijkgericht onderzoek verricht, bijvoorbeeld naar onderwijsvernieuwing of naar andere aspecten van een beroep. Door onderzoek te doen naar ontwikkelingen in het vakgebied kunnen docenten het mbo-onderwijs verbeteren, zo is de gedachte. De practoraten kunnen docenten helpen om voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Er wordt geëxperimenteerd in de grenspraktijken van het opleidingsdomein en de ervaringen en praktijkkennis worden met partners uit het vmbo, mbo, hbo en relevante werkveld gedeeld. De docenten stemmen hun onderzoek dan ook waar mogelijk af met het werkveld en kennisinstellingen (wo en hbo).

ROC van Twente
Aan de groeiende reeks practoraten worden er nu drie in het oosten van het land toegevoegd. ROC van Twente start het komende schooljaar met drie practoraten, elk geleid door een practor. De drie practoren zijn allen docent onderzoekers, werkzaam bij Saxion. Het gaat om de volgende drie practoraten: Practoraat Versterken leerproces (niveau 2), een Practoraat Burgerschap en een Practoraat Zorg en Technologie.