Economische Zaken wil meer sturing op opleidingsaanbod mbo

Het ministerie van Economische Zaken wil dat de overheid sterker gaat sturen op het opleidingsaanbod van mbo-scholen. Het ministerie hoopt zo iets te kunnen doen aan de personeelskrapte in de technieksector.

Dat blijkt uit de zogenaamde ‘beslisnota’s’ rond de Kamerbrief van minister Dijkgraaf over de kaders voor de Werkagenda mbo. Zoals gebruikelijk is het concept van deze brief besproken met andere ministeries. Daarbij is vanuit het ministerie van Economische Zaken kritisch gereageerd op de passages over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. ‘EZK is voorstander van sterkere sturing op het opleidingsaanbod’, zo is te lezen in een nota. Het ministerie mist nu nog concrete maatregelen om iets te doen aan de personeelskrapte in sectoren als de techniek.

Macrodoelmatigheid

Uit de stukken blijkt ook dat het ministerie van Economische Zaken hoge verwachtingen heeft van een nieuwe aanpak rond macrodoelmatigheid. Op dit moment buigt een taskforce onder leiding van Lodewijk Asscher zich over dit onderwerp. Het rapport wordt op korte termijn verwacht. Als de overheid sterker wil sturen op het opleidingsaanbod van mbo-scholen, kan dat gebeuren via het beleid rond macrodoelmatigheid.

Spanning

Uit de beslisnota’s blijkt een duidelijke spanning tussen het ministerie van Onderwijs en dat van Economische Zaken. Vanuit de economische invalshoek is het van groot belang dat jongeren kiezen voor een opleiding in kraptesectoren als techniek en zorg. Het ministerie van Onderwijs heeft over het algemeen een andere benadering: het gaat bij onderwijs vooral om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. In de brief aan de Tweede Kamer over de kaders voor de Werkagenda schreef de minister dat hij niet wil tornen aan de vrije studiekeuze. ‘Persoonlijke groei’, ziet hij als de rode draad in de Werkagenda.

Oktober

De komende tijd zal blijken voor welke benadering het huidige kabinet kiest. In oktober zal minister Dijkgraaf de definitieve Werkagenda mbo presenteren. Ook zal rond die tijd duidelijk worden of de minister het beleid rond macrodoelmatigheid wil aanscherpen.

Lees ook: Dijkgraaf wil mbo-opleidingen verder flexibiliseren