‘Geen negatief effect op aantal aanmeldingen’

De coronacrisis lijkt geen negatief effect te hebben op het aantal aanmeldingen voor het beroepsonderwijs in Limburg. Dat meldt de regionale zender 1Limburg.

Bij het VISTA College, de mbo-school die onlangs ontstaan is uit een fusie van het Arcus College en Leeuwenborgh, wijkt het aantal aanmeldingen niet veel af van dat van vorig jaar. Vorig jaar had de school ruim 13.000 nieuwe aanmeldingen. Bij het Citaverde College, de groene mbo-school die voornemens is binnenkort te fuseren met het Wellant College en Helicon, is wel sprake van een lichte daling: de nieuwe inschrijvingen voor mbo-opleidingen daalde van zo’n 540 vorig jaar naar nu ongeveer 490, een daling van zo’n 10%. Deze daling past in een verwachte trend.

Associate Degree

In het hoger beroepsonderwijs lijkt een positieve trend zichtbaar te zijn. Zuyd Hogeschool meldt een stijging van het aantal vooraanmeldingen van ruim 7,3 procent. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 4,3 procent. Tot de populaire opleidingen behoort de Associate degree ICT. De Pabo, een samenwerking tussen de hogescholen Fontys en Zuyd, groeit met ongeveer 10% tot circa 240 aanmeldingen. Ook andere opleidingen laten een stijging zien.

Vooraanmeldingen

Het gaat bij de inschrijfcijfers om vooraanmeldingen. Deze cijfers geven meestal wel een redelijke beeld van de uiteindelijke instroom. De werkelijke instroom in mbo en hbo wordt pas bekend in september of oktober.

Lees ook: Onzekerheid over aantal aanmeldingen nieuwe schooljaar