Hoe tevreden is werkgever over afgestudeerde mbo’er?

In 2016 onderzocht SBB al de tevredenheid van leerbedrijven over net afgestudeerde mbo’ers. Dit onderzoek wordt nu herhaald.

In 2016 werd voor het eerst onderzocht hoe werkgevers denken over net afgestudeerde mbo’ers. Het onderzoek zegt met name iets over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het onderzoek van 2016 had positieve uitkomsten: werkgevers bleken behoorlijk tevreden te zijn over de pas afgestudeerde mbo’ers. Het best scoren de pas afgestudeerden op het aspect ‘omgang met collega’s en leidinggevenden’: 88% van de werkgevers beoordeelde dat onderdeel met ‘zeer goed’. Minder tevreden bleken de werkgevers over de taal- en rekenvaardigheden van de jongeren. Zie hier een samenvatting van alle resultaten.

Niet-leerbedrijven
Het onderzoek wordt dit najaar opnieuw uitgevoerd. Nieuw is dat nu ook niet-leerbedrijven worden meegenomen in de steekproef. Vanaf oktober zal het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steekproefsgewijs bedrijven benaderen en enquêteren. De resultaten van dit vervolgonderzoek worden naar verwachting in 2018 bekendgemaakt.

Lees ook:
Leerbedrijven: stagiaires zorgen voor actuele vakkennis
SBB onderzoekt tevredenheid leerbedrijven